Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Probleme actuale ale formării mecanismului puterii în ţările aflate în tranziţie


Autor: Novruzov Vugar
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Gheorghe Costachi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Istorie
CSS: DH 15-12.00.02-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 ianuarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 martie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română
Adobe PDF document0.35 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

bazele juridice ale puterii, democraţie reprezentativă, organizare constituţională de stat, statalitate de drept, organizarea puterii, sistemul puterii, mecanismul puterii, descentralizarea puterii, deconcentrarea puterii, principiul subsidiarităţii etc.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 176 titluri,134 de pagini text ştiinţific. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Teza de doctorat este dedicată investigării problemelor actuale, ce apar în organizarea şi funcţionarea puterii în ţările aflate în tranziţie. Se analizează noţiunile teoretice privind formarea puterii în stat, mecanismul acesteia, bazele juridice de constituire a puterii publice în ţările aflate în tranziţie, noţiunea de „ţări aflate în tranziţie”, interacţiunea dintre individ şi puterea instituţionalizată în stat în condiţiile societăţilor aflate în tranziţie, probleme ale formării societăţii civile în calitate de expresie concentrată a raporturilor legate de activitatea puterii politice în stat în perioada de tranziţie etc.

Autorul a pus în circulaţie ştiinţifică fundamentul unei abordări teoretico-juridice noi a noţiunii de „securitate socială a individului” şi a expus mecanismul de asigurare a acesteia. Se cercetează cele mai importante mecanisme de stabilitate internă a puterii în statele aflate în tranziţie, se scot în evidenţă probleme legate de: limitarea puterii instituţionalizate prin drept, de cercetare a constituţiei în calitate de mecanism de stabilitate internă a societăţilor aflate în tranziţie, de cercetare a constituţiei în calitate de mecanism de limitare a puterii prin drepturile omului şi cetăţeanului, de depistare a principiilor de drept în funcţionarea puterii publice în ţările aflate în tranziţie etc.

Un loc aparte este rezervat cercetării instituirii normelor juridice ale statului de drept, ca unul dintre cele mai importante mecanisme de formare şi de funcţionare a puterii instituţionalizate în stat, principiilor juridice de organizare a puterii instituţionalizate în ţările aflate în tranziţie cu diferite forme de guvernare şi regim politic, investigării problemelor actuale de exercitare a puterii politice în stat. O atenţie deosebită se acordă particularităţilor de realizare a drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului, problemelor ce ţin de reglementarea administraţiei publice locale şi administrării în societăţile aflate în tranziţie în calitate de fundament al ridicării eficienţei puterii în stat.