Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Particularităţi psihologice ale autoactualizării femeii de vârstă mijlocie


Autor: Tolstaia Svetlana
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.01 - Psihologie generală
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Carolina Platon
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

autoactualizarea sinelui, necesitatea de autoactualizare, persoane cu tendinţe de autoactualizare a sinelui, vârstă mijlocie, criză vârstei mijlocii, bunăstare subiectivă, satisfacţie maritală

Adnotare

Structura tezei: Prezenta lucrare cuprinde adnotări în limbile română, rusă şi engleză, cuprins, introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (256 surse), anexe (10), figuri (34) şi tabele (40). Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării constă în investigarea particularităPilor psihologice ale autoactualizării sinelui la femeile de vârstă mijlocie în relaţia lor cu factorii externi (sfera ocupaPională, satisfacPia conjugală şi nivelul de instruire) şi cu cei interni (percepPia subiectivă a bunăstării). Obiectivele de cercetare prevăd analiza studiilor teoretice şi empirice referitoare la fenomenul autoactualizării sinelui, descrierea conPinutului, structurii şi a nivelelor autoactualizării sinelui, identificarea relaPiei dintre acestea şi bunăstarea subiectivă, satisfacPia conjugală şi nivelul de instruire, elaborarea şi experimentarea unui program de training pentru dezvoltarea personală, având drept scop formarea unor competenPe psihologice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată au fost identificate şi analizate particularităţile autoactualizării femeilor de vârstă mijlocie în funcţie de sfera ocupaţională (activităţile profesionale sau activităţile casnice). Au fost studiate interrelaţiile ditre particularităţile autoactualizării şi factorii externi (sfera ocupaţională, relaţiile conjugale şi nivelul de instruire) şi factorii interni (percepţia bunăstării subiective). Lucrarea deschide noi perspective de înţelegere a specificului autoactualizării la femei, precum şi a factorilor şi a condiţiilor care facilitează tendinţele de autoactualizare.

Semnificaţia teoretică. Concluziile teoretice ale cercetării vin să completeze cunoaşterea ştiinţifică a fenomenului autoactualizării sinelui, în ceea ce priveşte particularităţile autoactualizării sinelui la femeile de vârstă mijlocie şi rolul pe care îl exercită în acest proces nivelul de instruire, sfera de activitate, relaţiile conjugale, bunăstarea subiectivă şi satisfacPia în diferite sfere ale vieţii.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea unui program de dezvoltare personală: programul, elaborat în baza unei viziunii proprii a autorului şi ţinând cont de principiile eclectismului metodologic, poate fi folosit cu succes în consilierea psihologică a femeilor care se confruntă cu dificultăţi în autoactualizarea sinelui, în programe de dezvoltare personală, în consilierea de familie. Datele obPinute constituie un bogat material pentru predarea cursurilor universitare de psihologie generală, psihologia vârstelor, psihologia personalităţii, bazele consilierii, psihoterapie şi psihoterapia familiei. Respectiv, prezenta cercetare reprezintă un suport teoretic şi practic pentru studii ulterioare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost implementate în activitatea didactică din învăţământul superior, în cadrul cursurilor universitare „Psihologia adolescentului şi adultului”, „Bazele consilierii”, „Elemente de psihoterapie” şi „Psihologia sănătăţii”.

Cuprins


1. PERSPECTIVE TEORETICE PRIVIND PROBLEMATICA SENSULUI VIEŢII ŞI A ACTUALIZĂRII SINELUI
 • 1.1. Problema autoactualizării sinelui în psihologia contemporană
 • 1.2. Factori sociali şi individuali ce condiţionează autoactualizarea sinelui
 • 1.3. Abordări privind perioada vărstei mijlocii în psihologia contemporană
 • 1.3.1. Periodizarea vârstei mijlocii în viziunea mai multor autori
 • 1.3.2. Aspecte psihologice ale crizei vârstei mijlocii
 • 1.3.3. Specificul parcursului existenPial al individului în perioada vârstei mijlocii
 • 1.4. Problematica feminină în studiile psihologice de gen
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. STUDIUL EMPIRIC AL PARTICULARITĂ"ILOR AUTOACTUALIZĂRII SINELUI LA FEMEILE DE VÂRSTĂ MIJLOCIE
 • 2.1. Metodologia cercetării
 • 2.2. Analiza rezultatelor cercetării particularităPilor autoactualizării sinelui în grupul de femei de vârstă mijlocie antrenate în diverse activităPi profesionale
  • 2.2.1. Analiza rezultatelor referitoare la studiul autoactualizării sinelui
  • 2.2.2. Analiza rezultatelor referitoare la studiul bunăstării subiective
  • 2.2.3. Analiza rezultatelor referitoare la studiul satisfacPiei conjugale
  • 2.2.4. Analiza rezultatelor referitoare la evaluărea realizării scopurilor viePii
  • 2.2.5. Analiza rezultatelor referitoare la studiul particularităPilor autoactualizării sinelui în relaPie cu bunăstarea subiectivă.
  • 2.2.6. Analiza rezultatelor referitoare la studiul particularităPilor autoactualizării sinelui în relaPie cu satisfacPia conjugală
  • 2.2.7. Analiza rezultatelor referitoare la studiul particularităPilor autoactualizării sinelui în relaPie cu nivelul de instruire
 • 2.3. Analiza rezultatelor referitoare la studiul particularităPilor autoactualizării sinelui în grupul femeilor casnice
  • 2.3.1. Analiza rezultatelor referitoare la studiul autoactualizării sinelui.
  • 2.3.2. Analiza rezultatelor referitoare la studiul bunăstării subiective
  • 2.3.3. Analiza rezultatelor referitoare la studiul satisfacPiei conjugale
  • 2.3.4. Analiza rezultatelor referitoare la studiul evaluării privind realizarea scopurilor de viaţă
  • 2.3.5. Analiza rezultatelor referitoare la studiul particularităPilor autoactualizării sinelui în relaţie cu bunăstarea subiectivă
  • 2.3.6. Analiza rezultatelor referitoare la studiul particularităPilor autoactualizării sinelui în relaPie cu satisfacPia conjugală
  • 2.3.7. Analiza rezultatelor privind studiul particularităPilor autoactualizării sinelui în relaPie cu nivelul de instruire
 • 2.4. Analiza comparativă a particularităţilor autoactualizării sinelui, bunăstării subiective, satisfacţiei conjugale şi a evaluării realizării scopurilor de viaţă la femeile casnice şi la cele angajate în diverse activităţi profesionale
  • 2.4.1. Analiza comparativă a particularităPilor autoactualizării sinelui.
  • 2.4.2. Analiza comparativă a bunăstării subiective
  • 2.4.3. Analiza comparativă a evaluării realizării scopurilor de viaţă
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2
3. TRAINING-UL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ – METODĂ EFICIENTĂ DE STIMULARE A TENDINŢELOR DE AUTOACTUALIZARE A SINELUI
 • 3.1. Descrierea şi analiza a programului de training pentru dezvoltarea personală
 • 3.2. Analiza eficienţei programului de training pentru dezvoltarea personală.
  • 3.2.1. Analizarea rezultatelor „test” – „retest” în grupul de femei angajate în sfera profesională
  • 3.2.2. Analiza rezultatelor „test” – „retest” în grupul femeilor casnice
 • 3.3. Studiul fenomenologic privind efectele training-ului
  • 3.3.1. Descrierea procedurilor experimentale utilizate în cadrul studiului fenomenologic
  • 3.3.2. Analiza rezultatelor studiului fenomenologic după încheierea training-ului
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3