Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cuzneţov Larisa, doctor habilitat, profesor universitarCuzneţov Larisa, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1446
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Valorificarea noului program în ştiinţe din perspectiva de gen în Israel 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Bodrug-Lungu Valentina
24.03.2016
D Fundamente psiho-pedagogice ale diferențierii și individualizării demersului didactic în cadrul formării profesionale inițiale 13.00.01 USM referent
conducător
Dandara Otilia
22.04.2016
D Potenţialul formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ (liceu) 13.00.01 UPSC conducător 12.05.2016
D Eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice în baza sistemului informațional 13.00.01 UPSC preşedinte CSS
conducător
Patraşcu Dumitru
27.05.2016
D Dezvoltarea identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat 13.00.01 UST membru CSS
conducător
Silistraru Nicolae
23.06.2016
D Condiții și metode psihopedagogice ale adaptării copiilor de grădiniță la școala primară în Israel 13.00.01 USM referent
conducător
Platon Carolina
23.06.2016

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Particularităţile studierii istoriei popoarelor turcice în şcolile din Turcia şi Kârgâzstan 13.00.01 UPSC consultant 07.07.2015
D Fundamente pedagogice ale educaţiei pentru mass-media în cadrul colaborării şcoală-familie (treapta învăţământului primar) 13.00.01 ISE conducător 24.02.2015
D Condiţii pedagogice ale învăţării prin cooperare a elevilor din învăţământul primar (limba engleză) 13.00.02 UPSC conducător
consultant
Burdeniuc Galina
12.05.2011
D Fundamente psihopedagogice ale educaţiei de gen a preadolescentului în cadrul familiei 13.00.01 UPSC conducător 05.07.2010
D Elaborarea modelului de acordare a serviciilor de intervenţie timpurie pentru copiii cu dizabilităţi în Republica Moldova 14.00.33 consultant
conducător
Eţco Constantin
19.06.2008
D Formarea conduitei civice la adolescenţi în condiţiile democratizării societăţii 13.00.01 conducător 20.12.2007
D Condiţiile psihopedagogice şi metodologia aplicării aprobării şi dezaprobării în cadrul educaţiei familiale 13.00.01 conducător 28.09.2006