Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cuzneţov Larisa, doctor habilitat, profesor universitarCuzneţov Larisa, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1446
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Particularitățile interacțiunii autoapreciere − nivel de expectanțe la tineri 19.00.01 USM membru CSS
conducător
Platon Carolina
18.12.2015
D Metodologia managerială de prevenire a abandonului școlar în liceele din Izrael, sectorul arab 13.00.01 UST membru CSS
conducător
Patraşcu Dumitru
22.01.2016
D Educaţia atitudinii funcţionale faţă de sănătatea proprie la copiii de vârstă preşcolară mare 13.00.01 ISE referent
conducător
Botnari Valentina
26.02.2016

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Particularităţile studierii istoriei popoarelor turcice în şcolile din Turcia şi Kârgâzstan 13.00.01 UPSC consultant 07.07.2015
D Condiţii pedagogice ale învăţării prin cooperare a elevilor din învăţământul primar (limba engleză) 13.00.02 UPSC conducător
consultant
Burdeniuc Galina
12.05.2011
D Fundamente psihopedagogice ale educaţiei de gen a preadolescentului în cadrul familiei 13.00.01 UPSC conducător 05.07.2010
D Elaborarea modelului de acordare a serviciilor de intervenţie timpurie pentru copiii cu dizabilităţi în Republica Moldova 14.00.33 consultant
conducător
Eţco Constantin
19.06.2008
D Formarea conduitei civice la adolescenţi în condiţiile democratizării societăţii 13.00.01 conducător 20.12.2007
D Condiţiile psihopedagogice şi metodologia aplicării aprobării şi dezaprobării în cadrul educaţiei familiale 13.00.01 conducător 28.09.2006