Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cuzneţov Larisa, doctor habilitat, profesor universitarCuzneţov Larisa, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:21 iunie 2013, nr.1801
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Fundamente pedagogice ale educaţiei pentru mass-media în cadrul colaborării şcoală-familie (treapta învăţământului primar) 13.00.01 ISE conducător 16.01.2015
D Conceptualizarea educaţiei pentru timpul liber din perspectivă axiologică 13.00.01 ISE membru CSS
conducător
Hadârca Maria
06.02.2015

Teze aprobate [9]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Fundamente pedagogice ale formării competenţelor parentale în contextul educaţiei axiologice 13.00.01 UPSC conducător 18.12.2013
D Strategii pedagogice de optimizare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate în treapta învăţământului primar 13.00.01 ISE conducător 14.11.2013
D Repere psihopedagogice ale educaţiei pentru sănătate a liceenilor prin prisma parteneriatului educaţional 13.00.01 UPSC conducător 20.12.2012
D Fundamentarea pedagogică a acţiunii educative familiale la vârsta adolescenţei 13.00.01 UPSC conducător 05.07.2012
D Condiţii pedagogice ale învăţării prin cooperare a elevilor din învăţământul primar (limba engleză) 13.00.02 UPSC conducător
consultant
Burdeniuc Galina
12.05.2011
D Fundamente psihopedagogice ale educaţiei de gen a preadolescentului în cadrul familiei 13.00.01 UPSC conducător 05.07.2010
D Elaborarea modelului de acordare a serviciilor de intervenţie timpurie pentru copiii cu dizabilităţi în Republica Moldova 14.00.33 consultant
conducător
Eţco Constantin
19.06.2008
D Formarea conduitei civice la adolescenţi în condiţiile democratizării societăţii 13.00.01 conducător 20.12.2007
D Condiţiile psihopedagogice şi metodologia aplicării aprobării şi dezaprobării în cadrul educaţiei familiale 13.00.01 conducător 28.09.2006