Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Eludarea însuşirii eronate de către liceeni a conceptelor biologice


Autor: Crocnan Elena
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Vasile Panico
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol
CSS: D 36-13.00.02-27.03.08
Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

concept eronat, model mental, strategie didactică, metode de însuşire a conceptelor biologice, hartă conceptuală, eludarea conceptelor eronate, formarea conceptelor

Adnotare

Structura tezei este compusă din: adnotări, introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie din 176 numiri, 7 anexe, 133 pagini text de bază (fără anexe), 26 de figuri, 23 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu - Teoria şi metodologia instruirii biologiei.

Scopul cercetării constă în elaborarea bazelor teoretice şi metodologice de eludare a însuşirii eronate de către liceeni a conceptelor biologice.

Obiectivele tezei urmăresc: stabilirea bazelor psiho-pedagogice ale însuşirii eronate a conceptelor biologice, fundamentarea teoretică, elaborarea şi experimentarea unei metodologii eficiente de identificare şi eludare a însuşirii eronate de către liceeni a conceptelor biologice.

Noutatea ştiinţifică a tezei rezidă din definirea conceptului eronat în raport cu însuşirea corectă a conceptelor, identificarea cauzelor şi clasificarea originilor însuşirii eronate a conceptelor biologice, descrierea unor metode de identificare şi eludare a conceptelor eronate de către liceeni, implementarea unei strategii de eludare a conceptelor biologice eronate deţinute de liceeni.

Originalitatea cercetării constă în elaborarea metodologiei de eludare a însuşirii eronate de către liceeni a conceptelor biologice.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în fundamentarea psihopedagogică a metodologiei de eludare a conceptelor biologice eronate, descrierea elementelor structurale şi procedurale ale acesteia.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în modelul metodologic de eludare a conceptelor biologice eronate la clasele liceale şi în programele de formare profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Implimentarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin aplicarea metodologiei elaborate în predarea disciplinei «Biologia» şi în programul de formare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar Structura tezei este compusă din: adnotări, introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie din 176 numiri, 7 anexe, 133 pagini text de bază (fără anexe), 26 de figuri, 23 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări ştiinţifice.

Cuprins


1. REPERELE ŞTIINŢIFICE ÎN SPRIGINUL ELUDĂRII ERONATE DE CĂTRE LICEENI A CONCEPTELOR BIOLOGICE
 • 1.1. Conceptul - definirea şi formarea conceptelor
 • 1.2. Însuşirea conceptelor ştiinţifice – implicaţii psihopedagogice
 • 1.3. Contextul general al dezvoltării cognitive a liceenilor
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTE ERONATE – DEFINIREA, IDENTIFICAREA ŞI ELUDAREA ACESTORA
 • 2.1. Delimitări conceptuale, tipologia şi caracteristicile fundamentale ale conceptelor eronate însuşite de liceeni.
 • 2.2. Originea conceptelor eronate
 • 2.3. Manualul şi profesorul ca generatori de concepte eronate
 • 2.4. Strategiile didactice şi eludarea formării conceptelor eronate
 • 2.5. Metode de identificarea şi eludare a conceptelor eronate
 • 2.5.1. Metode şi procedee generale de identificare a conceptelor eronate
 • 2.5.2. Metode şi procedee speciale de identificare a conceptelor eronate
 • 2.6. Stabilirea prin investigaţie a existenţei conceptelor biologice eronate în sistemul de cunoştinţe ale liceenilor
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. PROECTAREA ŞI VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A METODOLOGIEI ELUDATE A ÎNSUŞIRII ERONATE A CONCEPTELOR BIOLOGICE DE CĂTRE LICEENI
 • 3.1. Fundamentarea strategiei didactice de eludare a însuşirii conceptelor biologice eronate de către liceeni
 • 3.2. Descrierea experimentului pedagogic
 • 3.2.1. Etapa preexperimentală
 • 3.2.2. Etapa experimentală
 • 3.2.3. Etapa postexperimentală
 • 3.3. Analiza statistico-matematică a rezultatelor
 • 3.3.1. Analiza statistico-matematică a rezultatelor obţinute în etapa preexperimentală
 • 3.3.2. Analiza statistico-matematică a rezultatelor obţinute în etapa experimentală
 • 3.3.3 Analiza statistico-matematică a rezultatelor obţinute în etapa postexperimentală.
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3