Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Panico Vasile, doctor, conferenţiar universitarPanico Vasile, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Abilitare:23 decembrie 2005, nr.348
Specialităţi abilitate: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Condiţii psihopedagogice de formare a motivaţiei învăţării la studenţii dîn domeniul pedagogic 13.00.01 USM referent
conducător
Repida Tatiana
20.11.2015

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Eludarea însuşirii eronate de către liceeni a conceptelor biologice 13.00.02 UST conducător 05.07.2010
D Formarea la liceeni a capacităţilor creative în procesul instruirii problematizate 13.00.01 conducător 22.12.2005