Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / august /

Problema elaborării şi implementării tehnologiilor comunicării moderne în activitatea managerială din Republica Moldova


Autor: Mancaş Maria
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Raisa Borcoman
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 august 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Cuvinte Cheie

management, comunicare managerială, tehnologii de comunicare, „proiect al tehnologiilor de comunicare”, comunicare clasică, comunicare contemporană, model strategic de comunicare, „profil psihologic al managerului”, paradigmă, scală grafică, analiză-diagnostic

Adnotare

Structura tezei: introducere; trei capitole, concluzii şi recomandări; bibliografie (190 de surse); 20 anexe, 134 pagini de text de bază; 17 tabele; 28 de figuri şi 3 formule. Rezultatele ştiinţifice au fost reflectate în lucrările a 5 conferinţe internaţionale, 2 conferinţe naţionale, 6 publicaţii ştiinţifice în reviste ştiinţifice recenzate.

Scopul lucrării: studiul complex al impactului noilor tehnologii de comunicare socială asupra activităţii manageriale; identificarea şi eliminarea unor cauze generatoare de aspecte frustrante în relaţiile profesionale, pentru a eficientiza performanţele întreprinderii.

Obiectivele lucrării: prezentarea elementelor definitorii ale comunicării manageriale şi ale tehnologiei de comunicare managerială din perspectivele empirică şi filosofică; determinarea şi elaborarea tehnologiilor de eficientizare a conducerii prin comunicare; elucidarea impactului noilor tehnologii de comunicare asupra activităţii manageriale; analiza sistemului de comunicare managerială în întreprinderile de prestări servicii; determinarea tehnologiilor de eficientizare a conducerii prin comunicare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: tratarea situaţională a tehnologiilor comunicării moderne în contextul elaborării şi implementării „instrumentarului” managerial drept o „metodologie” de reproiectare a procesului de comunicare managerială.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă: analiza principalelor tendinţe de „reproiectare” a noilor paradigme de comunicare managerială; elaborarea şi implementarea tehnologiilor eficiente de comunicare specifice activităţii întreprinderilor investigate. Valoarea aplicativă a lucrării este susţinută de constatările, concluziile şi recomandările elaborate în urma investigării şi pot fi utile: cercetătorilor în managementul comunicării; cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ superior; studenţilor; întreprinderilor ce prestează servicii în Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: conceptele practice cu privire la investigarea problemelor de comunicare şi implementarea noilor tehnologii de comunicare au fost considerate ca operaţionale, câteva dintre acestea fiind implementate în Î.C.S. Inverland S.R.L., S.A. Union Fenosa Î.C.S., Î.C.S. Soluziona S.R.L., S.A. Moldtelecom.

Cuprins


1. COMUNICAREA MANAGERIALĂ – DIMENSIUNI ŞI DELIMITĂRI TEORETICE
 • 1.1. Abordări teoretice privind noile tendinţe ale comunicării manageriale la etapa actuală
 • 1.2. Paradigmele comunicării manageriale clasice şi contemporane
 • 1.3. Impactul tehnologiilor moderne ale comunicării manageriale asupra activităţii întreprinderii
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. SPECIFICUL COMUNICĂRII MANAGERIALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR PRESTATOARE DE SERVICII DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Analiza comunicării manageriale în cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii din Republica Moldova prin prisma modelelor: strategic, decizional şi de planificare
 • 2.2. Delimitări generale cu privire la principalele probleme ale comunicării manageri – ale în întreprinderile prestatoare de servicii din Republica Moldova
 • 2.3. Indispensabilitatea schimbării tehnologiilor de comunicare managerială în activitatea întreprinderilor prestatoare de servicii din Republica Moldova
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PROMOVAREA NOILOR TEHNOLOGII DE COMUNICARE MANAGERIALĂ ÎN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR PRESTATOARE DE SERVICII DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Analiza sistemului de comunicare managerială în întreprinderile: Î.C.S.Soluziona S.R.L., S.A. Union Fenosa Î.C.S., Inverland S.R.L., actualmente Proservicii S.R.L., S.A. Moldtelecom, S.A. Moldovagaz
 • 3.1.1. Prezentarea generală a întreprinderilor: Î.C.S. Soluziona S.R.L., S.A. Union Fenosa Î.C.S.,Inverland S.R.L., actualmente Proservicii S.R.L., S.A. Moldtelecom, S.A. Moldovagaz
 • 3.1.2. Diagnosticarea dimensiunilor comunicării manageriale în întreprinderile: Î.C.S.Soluziona S.R.L., S.A. Union Fenosa Î.C.S., Inverland S.R.l., actualmente Proservicii S.R.L., S.A. Moldtelecom, S.A. Moldovagaz
 • 3.2. Măsuri de creştere a impactului pozitiv al comunicării asupra performanţei managementului organizaţiei (în baza: Î.C.S. Soluziona S.R.L., S.A. Union Fenosa Î.C.S., S.R.L. Inverland, actualmente Proservicii S.R.L., S.A. Moldtelecom, S.A. Moldovagaz)
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3