Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metafora şi textualitatea: probleme de interpretare şi traducere


Autor: Pânzaru Rodica
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Cornelia Cincilei
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 martie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Teza

CZU 811.111’1(043.3)

Adobe PDF document 0.94 Mb / în română
142 pagini


Cuvinte Cheie

metaforă conceptuală, expresie metaforică, cartare, metaforă globală/locală, interpretarea metaforelor, textualitate, procesarea textului de sus în jos/de jos în sus, schemă, text sursă/ţintă, cultură sursă/ţintă

Adnotare

Metafora şi textualitatea: probleme de interpretare şi traducere

Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (225 de titluri). Textul de bază al tezei (121 p.) cuprinde 4 tabele, 2 figuri şi 1 anexă. Rezultatele obţinute la tema tezei sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu este metafora în textul narativ.

Scopul şi obiectivele propuse vizează determinarea rolului metaforei la realizarea textualităţii din perspectiva generării şi interpretării textului, precum şi identificarea diferenţelor de conceptualizare la baza metaforei în urma traducerii şi efectul lor asupra standardelor textualităţii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Cercetarea contribuţiei metaforelor la realizarea textualităţii este teren nou de investigare. Distincţia dintre metafora conceptuală, cu imaginea-schemă la bază, şi expresiile metaforice care o susţin permite cercetătorului să iasă din limitele propoziţiei şi să pună în valoare noi funcţii ale metaforei în generarea şi perceperea textului atît la nivel local (episodic), cît şi la cel global (de text întreg). Aportul metaforei la conceptualizarea realităţilor textuale o face sensibilă la traducere, întrucît implică factori de ordin lingvistic, social şi civilizaţional.

Semnificaţia teoretică. Cercetarea a demonstrat eficienţa abordării cognitive în studierea aportului metaforei la realizarea standardelor textualităţii în textul narativ.

Noţiunea de imagine-schemă, ca structură globală asociată cu metafora conceptuală proiectată în text prin intermediul expresiilor metaforice, şi-a arătat utilitatea în identificarea mecanismelor de procesare/interpretare şi depozitare a informaţiei despre text. Rolul metaforei la asigurarea coerenţei globale a textului s-a dovedit a fi cu atît mai mare, cu cît imaginea-schemă de la baza ei structurează secvenţe textuale mai extinse, atingîndu-se nivelul maxim prin evocarea metaforei în titlu. A fost studiată importanţa selectării expresiei metaforice sau a comparaţiei, a operaţiei de CATEGORISIRE sau COMPARAŢIE pentru interpretarea unei situaţii. Investigaţia a reliefat factorii care influenţează conceptualizarea metaforică în textul original şi în cel tradus.

Valoarea aplicativă a cercetării şi implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele din lucrare prezintă interes pentru discipline precum stilistica, literatura, antropologia, etc. Multitudinea direcţiilor neelucidate ale studiului despre metaforă în text generează probleme de cercetare pentru teze de licenţă, masterat şi doctorat. Strategiile de traducere elaborate în baza teoriei contemporane a metaforei sunt relevante pentru traductologi şi traducători.

Cuprins


1. NATURA DUALISTĂ A METAFOREI
 • 1.1. Reflectarea caracterului dualist al metaforei în lucrările savanţilor din perioade premergătoare teoriei conceptuale a metaforei (TCM)
 • 1.2. Teoria conceptuală a metaforei
 • 1.3. Delimitarea dintre metaforic şi nemetaforic
  • 1.3.1. O nouă privire asupra metaforelor vii şi moarte
  • 1.3.2. Metafora şi comparaţia
 • Concluzii la capitolul 1

2. METAFORA ŞI TEXTUALITATEA
 • 2.0. Metodologia cercetării metaforei în raport cu textualitatea
 • 2.1. Potenţialul metaforei în text: de la expresie lingvistică la structură globală
 • 2.2. Rolul metaforei în realizarea textualităţii
  • 2.2.1. Asigurarea coerenţei textului cu ajutorul metaforei
  • 2.2.2. Funcţia coezivă a metaforei
  • 2.2.3. Realizarea informativităţii prin intermediul metaforei
  • 2.2.4. Metafora raportată la intenţionalitate şi acceptabilitate
  • 2.2.5. Metafora şi situaţionalitatea
  • 2.2.6. Dimensiunea intertextuală a metaforei
 • 2.3. Metafora în romanul Colecţionarul de John Fowles
  • 2.3.1. Schema COLECŢIONĂRII ca metaforă globală
  • 2.3.2. Percepţia personajelor prin prisma metaforei şi comparaţiei
  • 2.3.3. Perspectiva metaforică şi nemetaforică asupra aceleiaşi situaţii
  • 2.3.4. Conceptualizări suplimentare ale metaforei globale
  • 2.3.5. Paralelism metaforic
  • 2.3.6. Dialogismul metaforelor în contextul romanului Colecţionarul
 • Concluzii la capitolul 2

3. TRADUCEREA METAFOREI ŞI TEXTUALITATEA
 • 3.1. Traducerea metaforei din perspectiva cognitivă
 • 3.2. Reconceptualizarea metaforei în funcţie de strategia de traducere
 • 3.3. Impactul strategiilor traducătorului asupra textualităţii
 • 3.4. Traduceri alternative ale metaforelor din romanul Colecţionarul
 • Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI