Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de viol


Autor: Tăbîrţă Adrian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Igor Ciobanu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 aprilie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.65 Mb / în română

Cuvinte Cheie

viol, raport sexual, act sexual, constrîngere fizică sau psihică, imposibilitate de a se apăra, criminalitatea de viol, prevenirea criminalităţii de viol

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 205 denumiri, 152 pagini text de bază.

Domeniul de studiu: prezenta lucrare face o analiză juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de viol în legislaţia penală a Republicii Moldova.

Scopul tezei: examinarea teoretico-practică a elementelor componente ale violului, în vederea evidenţierii particularităţilor de calificare juridică, şi nuanţarea elementelor ce alcătuiesc caracteristica criminologică a infracţiunii analizate. Obiectivele tezei: elucidarea şi descrierea semnelor constitutive ale infracţiunii de viol din perspectiva doctrinei dreptului penal şi a soluţiilor evocate de practica judiciară la soluţionarea cauzelor de viol; individualizarea şi definirea criminalităţii de viol în ipoteza studiului criminologic, prin prisma analizei caracteristicelor sale cantitativ-calitative; sintetizarea factorilor care determină sau generează criminalitatea de viol în Republica Moldova; identificarea şi caracterizarea direcţiilor primordiale de prevenire a criminalităţii de viol.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute. Ca finalitate a studiului realizat, au fost înaintate următoarele: susţinem necesitatea modificării elementului material al infracţiunii de viol – din raport sexual în act sexual de orice natură, ce ar include în sine actele de homosexualism şi unele forme de satisfacere a necesităţii sexuale în forme perverse; prin act sexual de orice natură urmează să înţelegem actul ce presupune o penetrare sexuală de orice natură; definirea criminalităţii de viol.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Prin prisma laturii teoretice, se dozează posibilitatea elaborării strategiei adecvate de luptă contra infracţiunii de viol. În acest context, importanţa teoretică constă în faptul că lucrarea prezintă în sine un studiu bine sistematizat şi documentat prin soluţii practice şi poate fi luată în vedere în cadrul studiilor universitare şi postuniversitare – la predarea disciplinelor penale, precum şi la propagarea ideilor de combatere a fenomenului criminal supus studiului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. În urma studiului efectuat, autorul face un şir de propuneri de lege ferenda, de care se poate ţine cont în perspectiva modificării legislaţiei penale naţionale referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală. Propuneri, care ar face mai eficientă lupta cu criminalitatea.

Cuprins


1. DESCRIEREA SITUAŢIEI ÎN MATERIA VIOLULUI (tratări doctrinare şi incriminarea)
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei
 • 1.2. Evoluţia istorico-juridică a incriminării infracţiunilor privind viaţa sexuală
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A VIOLULUI
 • 2.1. Elementele obiective ale violului
 • 2.1.1. Gradul prejudiciabil şi obiectul de atentare a violului
 • 2.1.2. Latura obiectivă a infracţiunii de viol
 • 2.2. Elementele subiective ale violului
 • 2.2.1. Subiectul infracţiuniii de viol
 • 2.2.2. Latura subiectivă a violului
 • 2.3. Modalităţile agravante ale violului
 • 2.3.1. Circumstanţele agravante prevăzute la art. 171 alin. (2) C.pen. al Republicii Moldova
 • 2.3.2. Circumstanţele agravante prevăzute la art. 171 alin. (3) C.pen. al Republicii Moldova
 • 2.4. Delimitarea violului de alte infracţiuni adiacente
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. ANALIZA CRIMINOLOGICĂ A CRIMINALITĂŢII DE VIOL
 • 3.1. Noţiunea şi unele caracteristici cantitativ-calitative ale criminalităţii de viol în Republica Moldova
 • 3.2 Cauzele şi condiţiile săvârşirii criminalităţii de viol
 • 3.3. Măsuri de prevenire şi combatere a criminalităţii de viol
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI