Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Infracţiuni în domeniul concurenţei (aspecte de drept penal)


Autor: Timofei Sorin
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Stela Botnaru
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

concurenţă, limitarea concurenţei libere, concurenţă neloială, acord ilegal anticoncurenţă, monopolism, situaţie dominantă pe piaţă.

Adnotare

Teza cuprinde: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 275 titluri, 167 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Această lucrare este axată pe una dintre cele mai complexe şi actuale probleme ale Părţii Speciale a Dreptului penal: analiza juridico-penală a infracţiunilor în domeniul concurenţei.

Scopul tezei de doctorat:aprofundarea concepţiei de aplicare a răspunderii pentru infrac¬ţiunile în domeniul concurenţei în condiţiile în care apărarea penală a concurenţei trebuie să aibă un statut subordo¬nat în raport cu metodele extrapenale de prevenire şi combatere a infracţiunilor în domeniul concurenţei.

Obiectivele: explicarea diferenţelor specifice dintre infracţiunea de limitare a concurenţei libere şi infracţiunea de concurenţă neloială; analiza particularităţilor ce caracterizează victimele infracţiunilor prevăzute la art.246 şi 2461 CP RM etc.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute. Caracterul novator al lucrării este determinat de faptul că în cadrul acesteia sunt propuse noţiuni, teze, concepţii, care pun într-o nouă lumină unele dintre cele mai controversate probleme ce ţin de aplicarea răspunderii penale pentru faptele incriminate la art.246 şi 2461 CP RM. Originalitatea rezultatelor obţinute de autor constă în necesitatea investigării celor mai controversate probleme ale ştiinţei şi practicii dreptului penal privitoare la infracţiunile în domeniul concurenţei.

Problema ştiinţifică importantă rezolvată rezidă în elaborarea concepţiei de calificare a faptelor prevăzute la art.246 şi 2461 CP RM.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. În baza cercetărilor realizate, s-a constatat existenţa unor carenţe şi omisiuni de ordin normativ, cât şi lipsa unor lucrări consacrate materiei cercetate. Această stare de lucruri împiedică aplicarea şi interpretarea corectă a art.246 şi 2461 CP RM. În vederea înlăturării acestor neajunsuri, comunităţii ştiinţifice îi sunt înaintate concluzii şi recomandări de lege ferenda.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Acestea sunt aplicabile în activitatea practică a organelor judiciare, în special în ce priveşte calificarea corectă a infracţiunilor prevăzute la art.246 şi 2461 CP RM. De asemenea, ele pot fi utile la elaborarea de publicaţii ştiinţifice cu caracter de îndrumare pentru cadrele didactice, studenţi, masteranzi, doctoranzi.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI PRIVIND ASPECTELE DE DREPT PENAL ALE INFRACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate peste hotare
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate în ţară
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA INFRACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI
 • 2.1. Reglementarea juridică a protecţiei concurenţei prin prisma politicii penale a statului
 • 2.2. Răspunderea pentru infracţiunile în domeniul concurenţei în conformitate cu legislaţia altor state
 • 2.2.1. Analiza comparativă a reglementărilor privitoare la limitarea concurenţei libere din legile penale ale altor state
 • 2.2.2. Analiza comparativă a reglementărilor privitoare la concurenţa neloială din legile penale ale altor state
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE INFRACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI
 • 3.1. Obiectul infracţiunilor în domeniul concurenţei
 • 3.2. Latura obiectivă a infracţiunilor în domeniul concurenţei
 • 3.2.1. Latura obiectivă a infracţiunii de limitare a concurenţei libere (art.246 CP RM)
 • 3.2.2. Latura obiectivă a infracţiunii de concurenţă neloială (art.2461 CP RM)
 • 3.3. Elementele constitutive subiective ale infracţiunilor în domeniul concurenţei
 • 3.3.1. Subiectul infracţiunilor în domeniul concurenţei
 • 3.3.2. Latura subiectivă a infracţiunilor în domeniul concurenţei
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI