Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / mai /

Implicaţii juridico-penale asupra consimţământului victimei


Autor: Ionuş Raluca Gabriela
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Stela Botnaru
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 mai 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

consimţământul victimei, cauză justificativă, dimensiuni juridico-penale, cauze care înlătură caracterul penal al faptei, interese personale ocrotite de legea penală

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia cu 166 titluri, 5 anexe, 135 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu vizează Dreptul penal, Partea Generală şi Partea Specială.

Scopul lucrării consistă în realizarea unei cercetări complexe a instituţiei consimţământului victimei prin examinarea dimensiunilor juridico-penale pe care le poate cuprinde în dreptul penal contemporan, dar, mai cu seamă, în dreptul penal al Republicii Moldova, precum şi în elaborarea recomandărilor privind perfecţionarea legii penale şi a practicii de aplicabilitate a acesteia în unison cu politica penală unitară la nivel european.

Obiectivele tezei: determinarea naturii sociale şi juridice a consimţământului victimei; relevarea funcţiilor pe care le îndeplineşte consimţământul victimei în dreptul penal; analiza mecanismului de influenţare a consimţământului victimei asupra încadrării juridice a faptei; identificarea cercului de infracţiuni, în care consimţământul victimei sau lipsa de consimţământ reprezintă semn constitutiv al componenţei de infracţiune; relevarea impactului consimţământului victimei asupra individualizării pedepsei penale etc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute rezidă în încercarea de a cerceta de pe poziţii noi problemele aplicării legii penale pentru faptele prejudiciabile comise sub imperiul unui consimţământ parvenit din partea victimei, fapt care a permis identificarea soluţiei de acoperire a lipsei unei reglementări exprese a instituţiei consimţământului victimei în legea penală a Republicii Moldova şi, prin aceasta, soluţionarea problemei ştiinţifice de imporanţă majoră în domeniul de cercetare.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Teza reprezintă un studiu complex al instituţiei consimţământul victimei în dreptul penal, fiind evidenţiate unele aspecte în această materie, care au fost neglijate în doctrină, precum şi în elaborarea unor soluţii optimale pentru ştiinţa şi practica aplicării legii penale, apte de a contribui la încadrarea justă a faptelor săvârşite sub imperiul consimţământului victimei. De aceea, rezultatele obţinute pot fi utilizate în activitatea didactică, în activitatea practică a organelor de drept, precum şi în procesul de legiferare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice îşi găseşte materializare în procesul de instruire a cursanţilor (ofiţerilor şi agenţilor de poliţie) în cadrul Catedrei Formare Iniţială şi Continuă a Institutului de Studii pentru Ordine Publică din Bucureşti (România).

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL IMPLICAŢIILOR JURIDICO-PENALE ASUPRA CONSIMŢĂMÂNTULUI VICTIMEI
 • 1.1. Studiu doctrinar asupra temei tezei prin prisma materialelor ştiinţifice publicate peste hotare
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate în Republica Moldova
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. CONSIDERAŢII PRELIMINARE PRIVIND CONSIMŢĂMÂNTUL VICTIMEI ÎN DREPTUL PENAL
 • 2.1. Conceptul, natura juridică şi particularităţile consimţământului victimei
 • 2.2. Condiţiile valabilităţii consimţământului victimei în dreptul penal
 • 2.3. Limitele consimţământului persoanei la cauzarea de daune propriilor saleinterese în sfera reglementării juridico-penale
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. DIMENSIUNI JURIDICO-PENALE ALE CONSIMŢĂMÂNTULUI VICTIMEI
 • 3.1. Relevanţa consimţământului victimei la încadrarea juridică a faptei
 • 3.2. Consimţământul victimei – circumstanţă de atenuare a pedepsei penale
 • 3.3. Consimţământul victimei – cauză justificativă
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI