Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Relaţiile politice ale Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz Yeri) cu autorităţile centrale ale Republicii Moldova


Autor: Mironova Svetlana
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Valeriu Moşneaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-23.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Cuvinte Cheie

relaţii politice, autonomie teritorială, stat unitar, autorităţi centrale şi regionale, integrare social-politică, relaţii instituţionale, relaţii politice de colaborare, grupuri etnonaţionale, relaţii interetnice, conflict etnopolitic

Adnotare

Structura tezei include: introducere, patru compartimente, concluzii şi recomandări, bibliografia din 193 titluri, 10 anexe, 183 de pagini. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul şi obiectivele tezei. Teza are drept obiect de cercetare esenţa, conţinutul şi particularităţile relaţiilor politice instituite şi instituţionalizate între autorităţile centrale ale Republicii Moldova şi autorităţile Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (UTAG). Printre obiectivele principale ale cercetării sunt: identificarea cauzelor conflictului interetnic din sudul Republicii Moldova de la începutul anilor '90 ai secolului al XX-lea; analiza constituirii şi evoluţiei relaţiilor politice dintre autorităţile centrale ale Republicii Moldova şi cele regionale ale UTAG; identificarea celor mai semnificative probleme social-politice ce ţin de desfăşurarea relaţiilor în cauză; proiectarea perspectivelor politice şi legal-instituţionale ale dezvoltării UTAG în cadrul sistemului politic al Republicii Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Prin cercetarea de faţă s-a demonstrat că soluţia de compromis utilizată în soluţionarea disensiunilor din regiunea din sudul Republicii Moldova, locuită compact de găgăuzi, este una optimală şi conformă standardelor internaţionale în materie. Mecanismul în cauză poate fi utilizat şi pentru reglementarea altor conflicte teritoriale de acest gen. De asemenea, în rezultatul cercetării au fost identificate soluţii plenare de optimizare a relaţiilor social-politice existente.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă: cercetarea ştiinţifică realizată de către autor în cadrul tezei de doctor prezente va completa insuficienţele existente în ştiinţa politică din Republica Moldova consacrată studiului problemelor privind manifestarea social-politică a găgăuzilor în sistemul politic moldovenesc. Rezultatele cercetării pot fi utilizate în vederea optimizării funcţiei de elaborare de politici de către autorităţile politice centrale şi regioMoşneaga