Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Interesele geopolitice ale marilor puteri şi impactul lor asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova


Autor: Ungureanu Veaceslav
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Victor Juc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
CSS: DH 18-23.00.01-27.03.08
Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document5.05 Mb / în română

Cuvinte Cheie

interese geopolitice/geostrategice, sistem de relaţii internaţionale, mari puteri, zonă-tampon, pivot geopolitic, subiect geostrategic, conjunctură geopolitică, securitate naţională, zonă de interes, sferă de influenţă

Adnotare

Structura tezei cuprinde: introducere, trei compartimente, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 314 titluri, 2 anexe, 182 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: interesele geopolitice ale marilor puteri şi impactul lor asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova.

Scopul şi obiectivele lucrării: analiza intereselor geopolitice ale marilor puteri şi impactul lor asupra asigurării dimensiunilor (politică, militară şi energetică) ale securităţii naţionale a Republicii Moldova. Gradul de realizare a scopului propus este determinat de caracterul şi conţinutul comprehensiv al obiectivelor trasate. Printre obiectivele principale ale tezei se enumeră: identificarea intereselor geopolitice ale marilor puteri în condiţiile edificării sistemului internaţional postrăzboi rece; analiza securităţii politice, militare şi energetice a Republicii Moldova prin prisma confluenţei intereselor geopolitice ale marilor puteri.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: problema ştiinţifică importantă soluţionată vizează determinarea intereselor geopolitice ale marilor puteri şi impactul lor asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova. Investigaţiile sunt realizate prin cercetarea intereselor şi politicilor marilor actori promovate în spaţiul geopolitic subregional în care se află Republica Moldova, identificîndu-se impactul lor asupra securităţii ei naţionale.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: implementarea noilor abordări ştiinţifice în analiza impactului intereselor geopolitice ale marilor puteri asupra asigurării securităţii naţionale a Republicii Moldova. Valoarea aplicativă: prezentarea unor soluţii îndreptate spre consolidarea securităţii naţionale a Republicii Moldova; elaborarea a două hărţi, prima vizează poziţionarea geopolitică a Republicii Moldova, iar a doua se referă la cartografierea conflictelor secesioniste din spaţiul postsovietic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-au realizat prin examinarea şi aprobate lor în cadrul şedinţelor Sectorului Politologie şi Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul IIEŞP al AŞM, la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi au fost publicate în zece lucrări. Rezultatele cercetării pot fi utilizate de către factorii de decizie din Republica Moldova, în special de către responsabilii de procesul de negocieri privind reglementarea conflictului transnistrean, funcţionarii Ministerului Apărării şi Ministerului Economiei, în contextul consolidării securităţii naţionale a Republicii Moldova.

Cuprins


1. INTERESELE GEOPOLITICE ALE MARILOR PUTERI ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA: ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE
 • 1.1. Reconfigurarea structurii sistemului de relaţii internaţionale după încheierea Războiului Rece
 • 1.2. Fundamentarea şi instituţionalizarea securităţii naţionale a Republicii Moldova
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. TRANSFORMĂRI GEOPOLITICE ALE RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE DUPĂ ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI RECE: REPERE TEORETICO-METODOLOGICE
 • 2.1. Redimensionarea intereselor geopolitice ale marilor puteri în condiţiile edificării sistemului internaţional postrăzboi rece
 • 2.2. Situaţia geopolitică a Republicii Moldova: avantaje şi constrîngeri
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ASIGURAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA LA CONFLUENŢA RELAŢIILOR GEOPOLITICE DINTRE MARILE PUTERI
 • rrr
 • 3.1. Opţiuni de consolidare a securităţii politice a Republicii Moldova: aspecte geopolitice
 • 3.2. Oportunităţi de fortificare a securităţii militare a Republicii Moldova în condiţiile extinderii ameninţărilor asimetrice
 • 3.3. Politici de realizare a dimensiunii energetice a securităţii Republicii Moldova în contextul dependenţei de o singură sursă
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI