Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Dezvoltarea capitalului uman în condiţiile formării economiei inovaţionale


Autor: Stoican Mirela
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Nolea Filip
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: DH 32-08.00.01-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Cuvinte Cheie

capital uman, inovaţie, economie inovaţională, capital educaţional, capital biologic, sistem naţional de inovare, sistem regional de inovare, model de evaluare a capitalului uman, investiţie în capitalul uman, acumularea capitalului uman, business-angel, cluster, strategie inovaţională, capital de risc

Adnotare

Structura tezei. Teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 246 titluri, 30 anexe, 150 pagini de text de bază, 27 figuri, 14 tabele, 22 formule.

Domeniul de studiu: capitalul uman şi importanţa lui în economia inovaţională.

Scopul cercetării constă în aprofundarea şi dezvoltarea conceptului de capital uman şi a eficienţei utilizării lui în procesul formării economiei inovaţionale.

Obiectivele cercetării sunt: argumentarea metodologiei cercetării capitalului uman în baza sintezei abordărilor neoclasice; relevarea esenţei, caracteristicilor calitative şi criteriilor de dezvoltare a economiei inovaţionale şi a sistemului naţional inovaţional; elaborarea, în baza cercetărilor, a modelului privind evaluarea capacităţii inovative a capitalului uman din cadrul firmei.

Noutatea, originalitatea ştiinţifică a investigaţiei constă în: identificarea limitelor abordărilor existente ale capitalului uman şi analiza acestuia prin prisma dezvoltării economiei inovaţionale; determinarea, în baza sondajului efectuat, a opţiunii absolvenţilor de liceu de a realiza investiţii ulterioare în dezvoltarea capitalului său uman; definirea indicelui capacităţii inovative a capitalului uman al firmei; adaptarea şi aplicarea anchetei privind capacitatea inovativă a capitalului uman din cadrul firmelor din România; elaborarea şi validarea modelului de evaluare a capacităţii inovative a capitalului uman din cadrul firmei.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat cuprinde argumentarea rolului capitalului uman în formarea economiei inovaţionale şi a Sistemului Naţional de Inovare.

Semnificaţia teoretică rezidă din faptul că raţionamentele utilizate pot contribui la dezvoltarea conceptelor legate de capitalul uman şi economiei inovaţională, în condiţiile globalizării economiilor naţionale.

Valoarea aplicativă a tezei constă în faptul că, fiind examinate problemele actuale ale capitalului uman şi ale formării economiei inovaţionale sunt propuse soluţii adaptate la situaţia concretă din România şi Moldova. Sunt argumentate propuneri de utilizare a modelului propriu de determinare a capacităţii inovative a capitalului uman al firmei şi definirea indicelui capacităţii inovative a capitalului uman din cadrul acesteia.

Implementarea şi aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Ideile de bază, concluziile şi recomandările, elaborate în teză, au fost implementate în activitatea a două întreprinderi din sectorul producţie din judeţul Vrancea (România) şi vor fi propuse şi altor firme.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE ALE CERCETĂRII CAPITALULUI UMAN
 • 1.1. Abordările conceptuale şi premisele dezvoltării teoriei capitalului uman
 • 1.2. Esenţa şi structura conceptului de capital uman .
 • 1.3. Fundamentele metodologice ale evaluării capitalului uman
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. FORMAREA CAPITALULUI UMAN ÎN ECONOMIA INOVAŢIONALĂ
 • 2.1. Dezvoltarea economiei inovaţionale şi particularităţile procesului inovaţional
 • 2.2. Investiţia în educaţie şi sănătate – determinantă fundamentală a capitalului uman
 • 2.3. Dinamica investiţiilor în capitalul uman: analiză comparativă România versus Republica Moldova
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. IMPACTUL CAPITALULUI UMAN ASUPRA ECONOMIEI INOVAŢIONALE A ROMÂNIEI
 • 3.1. Particularităţile naţionale ale utilizării potenţialului capitalului uman în România
 • 3.2. Evaluarea capacităţii inovative a capitalului uman din cadrul unei firme
 • 3.3. Rolul capitalului uman în formarea Sistemului Naţional de Inovare din România
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI