Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Şişcan Svetlana-Zorina, doctor habilitat, conferenţiar universitarŞişcan Svetlana-Zorina, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.792
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Impactul megatendințelor economiei mondiale asupra turismului internațional şi naţional 08.00.14 ASEM conducător 25.01.2019
D Dezvoltarea relațiilor economice moldo - grecești: obstacole și oportunități 08.00.14 USM conducător 25.01.2019