Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Şişcan Svetlana-Zorina, doctor habilitat, conferenţiar universitarŞişcan Svetlana-Zorina, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:18 decembrie 2013, nr.1891
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Politici paternaliste ale ţărilor emergente în cadrul cooperării economice internaţionale 08.00.14 ULIM membru CSS
conducător
Crotenco Iurie
21.02.2014
D Piaţa forţei de muncă din românia în contextul integrării în Uniunea Europeană 08.00.14 ULIM referent
conducător
Stratan Alexandru
28.03.2014