Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Şişcan Svetlana-Zorina, doctor habilitat, conferenţiar universitarŞişcan Svetlana-Zorina, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice din Moldova
Abilitare:23 octombrie 2008, nr.792
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Managementul activităţilor economice din sistemul eparhial al bisericii creştin-ortodoxe (exemplul Republicii Moldova) 08.00.05 ULIM referent
conducător
Gribincea Alexandru
26.05.2010
D Dezvoltarea capitalului uman în condiţiile formării economiei inovaţionale 08.00.01 ASEM membru CSS
conducător
Filip Nolea
07.06.2012