Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Trofimov Victoria, doctor, conferenţiar universitarTrofimov Victoria, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:11 iulie 2013, nr.1839
Specialităţi abilitate: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Migraţia internaţională a forţei de muncă: tendinţe şi efecte social-economice 08.00.01 ASEM membru CSS
conducător
Filip Nolea
19.12.2014
D Potenţialul de export al Republicii Moldova 08.00.14 ASEM referent
conducător
Lupu Victoria
17.12.2014

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Fenomenul sărăciei - problema mondială şi naţională: cauze, consecinţe, soluţii 08.00.01 USM conducător 05.07.2012