Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iulie /

Răspunderea juridică a statului în dreptul intern (aspecte istorice, teoretice şi practice)


Autor: Moraru Elena
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2014
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-12.00.01-05.10.11
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2014 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2014

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Cuvinte Cheie

юридическая ответственность, государство как субъект юридической ответственности, основа юридической ответственности государства, формы юридической ответственности государства, принципы юридической ответственности государства, нормативное закрепление юридической ответственности государства, механизм юридической ответственности государства.

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este structurată în introducere, patru capitole urmate de concluzii şi recomandări, bibliografie din 325 izvoare, 178 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice

Domeniul de studii. Teza vizează relaţiile sociale legate de răspunderea juridică a statului, locul şi rolul acesteia în construcţia normativă de drept a răspunderii juridice.

Scopul şi obiectivele lucrării. Studierea multilaterală şi complexă a instituţiei răspunderii juridice a statului în diverse perioade istorice întru punerea în lumină a genezei formării şi funcţionării răspunderii juridice a statului în baza reglementărilor de drept existente în Republica Moldova, cât şi alte state. În cuprinsul tezei şi-au găsit materializare eforturile în abordarea acestei probleme, ele fiind cocretizate în următoarele obiective: cercetarea statului în calitatea sa de subiect al răspunderii juridice; cercetarea diverselor abordări existente vis-a-vis de natura juridică a răspunderii statului în doctrina contemporană; analiza eficienţei funcţionării instituţiei răspunderii juridice a statului în dreptul intern al Republicii Moldova şi altor state.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică, constă în circumscrierea abordării fenomenului răspunderii juridice a statului în dreptul intern din punct de vedere al analizei doctrinare, normative şi practice ca factori cu impact determinant asupra respectării şi protecţiei drepturilor omului. În teză sunt abordate premisele istorice şi teoretico-metodologice ale răspunderii juridice a statului, problematica ei în istoria doctrinelor de drept, baza teoretică şi metodologică a răspunderii juridice a statului în dreptul comparat. De asemenea în teză şi-au găsit materializare mecanismul răspunderii juridice a statului în dreptul intern al R. Moldova şi căile de perfecţionare a acestuia.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în definirea şi stabilirea temeiurilor, principiilor, funcţiilor şi formelor răspunderii juridice a statului în dreptul intern cât şi mecanismul ei de funcţionare în Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării. Concluziile şi recomandările privind esenţa, temeiul,formele, funcţiile şi principiile răspunderii juridice a statului, legăturile acesteia cu alte forme de răspundere juridică completează baza teoretică şi metodologică a acestui concept ştiinţific, dar şi orientează spre anumite măsuri practice din partea statului în special în protecţia drepturilor şi libertăţilor omului într-un stat de drept.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării şi concluziile teoretice şi recomandările practice, pot fi utilizate în procesul perfecţionării legislaţiei la elaborarea şi modificarea unor acte normative, deoarece deficienţele ce apar în cadrul soluţionării problemelor răspunderii juridice a statului în dreptul intern nu pot fi depăşite fără conceptualizarea teoretică a principiilor generale ale ei. De asemenea, rezultatele investigaţiei au fost folosite la perfecţionarea curricumului la ciclul universitar I licenţă, şi la ciclul II masterat, vor fi folosite la elaborarea cursurilor şi a manualelor de Teorie generală a dreptului, istoria dreptului, istoria doctrinelor de drept.

Cuprins


1. ORIENTĂRI DOCTRINARE ŞI METODOLOGICE ÎN CERCETAREA FENOMENULUI RĂSPUNDERII JURIDICE A STATULUI
 • 1.1 Scurta incursiune privind răspunderea juridică a statului în operele marilor gânditori ale doctrinelor politice şi de drept şi primelor legiuiri
 • 1.2. Locul şi rolul răspunderii juridice a statului în lucrările autorilor contemporani
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. TRANSFORMĂRILE ISTORICE ÎN SISTEMUL RĂSPUNDERII JURIDICE A STATULUI
 • 2.1. Particularităţile răspunderii juridice a statului din antichitate până la începutul sec. XVIII
 • 2.2. Evoluţia concepţiilor în problematica răspunderii juridice a statului în doctrinele politice şi de drept ale epocii moderne
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. FUNDAMENTELE TEORETICE, METODOLOGICE ŞI PRACTICE ÎN IPOTEZA RĂSPUNDERII JURIDICE A STATULUI
 • 3.1. Statul ca fenomen şi subiect pasibil de răspundere juridică
 • 3.2. Esenţa, temeiul, funcţiile, principiile şi formele răspunderii juridice a statului
 • 3.3. Natura juridică şi temeiurile teoretice a răspunderii statului în dreptul comparat
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. REGLEMENTAREA JURIDICĂ A RĂSPUNDERII STATULUI ÎN DREPTUL INTERN AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 4.1. Temeiul şi condiţiile răspunderii juridice a statului în dreptul intern
 • 4.2. Mecanismul răspunderii juridice a statului în dreptul intern al Republicii Moldova şi căile de perfecţionare al acestuia
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI