Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iulie /

Dezvoltarea sensibilităţii cromatice la elevii claselor primare


Autor: Blaja-Vitcovschii Ala
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Ana Simac
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: D 35-13.00.02-27.03.08
Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iulie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Cuvinte Cheie

culoare, educaţie artistico-plastică, metodologia percepţiei cromatice,receptare, percepţie, sensibilitate cromatică, semnificaţia culorilor

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 225 de surse, 21 de anexe, 149 de pagini text de bază, 21 de figuri, 23 de tabele.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice şi didactic-metodice.

Cercetarea este consacrată metodologiei educaţiei artistico-plastice a elevilor mici.

Scopul cercetării:

Sistematizarea şi validarea experimentală a unor metodologii specifice de dezvoltare la elevii claselor primare a sensibilităţii cromatice.

Obiectivele generale ale cercetării:

descrierea în plan istoric a conceptelor de dezvoltare a sensibilităţii cromatice a elevilor; stabilirea reperelor teoretico-metodologice de dezvoltare a sensibilităţii cromatice a elevilor claselor primare; stabilirea gradului de sensibilizare cromatică a elevilor claselor primare; elaborarea unei metodologii specifice dezvoltării sensibilităţii cromatice la elevii claselor primare; elaborarea criteriilor de evaluare a sensibilităţii cromatice a elevilor claselor primare; validarea prin experiment a metodologiei de sensibilizare cromatică a elevilor claselor primare; elaborarea concluziilor generale şi recomandărilor metodologice de dezvoltare a sensibilităţii cromatice a elevilor claselor primare.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în prezenta cercetare constituie fundamentarea, argumentarea şi proiectarea Modelului de dezvoltare a sensibilităţii cromatice la elevii claselor I – IV şi elaborarea indicatorilor de performanţă privind perceperea şi crearea culorilor la vârsta şcolară mică.

Inovaţia ştiinţifică şi valoarea teoretică a cercetării constă în sistematizarea ideilor, conceptelor şi principiilor de dezvoltare a sensibilităţii cromatice a elevilor; stabilirea criteriilor de evaluare a sensibilităţii cromatice a elevilor.

Valoarea practică a cercetării este dată de stabilirea gradului de sensibilitate cromatică a elevilor claselor primare; metodologia specifică de dezvoltare a sensibilităţii cromatice a elevilor; recomandările practice de dezvoltare la elevii claselor primare a sensibilităţii cromatice.

Rezultatele cercetării au fost aprobate şi implementate prin 9 comunicări la foruri ştiinţifice şi 11 publicaţii ştiinţifice şi didactic-metodice, prin activitatea didactică a doctorandei la UPS „Ion Creangă” din mun. Chişinău.