Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Eficientizarea gestiunii valorii în cadrul întreprinderii


Autor: Savciuc Vladimir
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.07 Mb / în română

Teza

CZU 005.585:336.76(478)(043)

Adobe PDF document 2.46 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

gestiune, valoare, evaluare, valoarea întreprinderii, metoda veniturilor, metoda costurilor, metoda de piaţă (comparativă), estimarea valorii întreprinderii, valoarea justă (de piaţă), valoarea intrinsecă (fundamentală, de bază), valoarea actuală a banilor. Domeniul de studiu: finanţe, valoarea intrinsecă şi justă (de piaţă) a întreprinderii

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia alcătuită din 126 de titluri, 11 anexe şi este expusă pe 168 de pagini şi conţine 27 de tabele, 16 figuri şi 26 de formule. Cercetările sunt reflectate în 11 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: finanţe, valoarea intrinsecă şi justă (de piaţă) a întreprinderii.

Scopul şi obiectivele de cercetare. Scopul principal al investigaţiei îl reprezintă studiul comparativ al abordărilor privind estimarea şi gestiunea valorii întreprinderii şi elaborarea criteriilor de luare a deciziilor manageriale în baza aplicării conceptului de valoare.

Noutatea ştiinţifică constă în elaborarea elementelor de noutate, care se concretizează în:

Problema ştiinţifică importantă, soluţionată în domeniul de cercetare, constă în identificarea celor mai optimale căi de gestionare a valorii întreprinderii şi elaborarea noilor metodologii şi metode de gestiune a valorii în condiţiile actuale.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei: constă în propunerea unor noi metode la luarea deciziilor care vor fi reflectate în valoarea întreprinderii; este elaborat un algoritm de determinare a factorilor ce influenţează valoarea întrepridnerii şi de structurare a unui lanţ al factorilor de influenţă a acestora; este propus pentru aplicare un algoritm de gestionare a factorilor ce influenţează valoarea întreprinderii, aplicarea noilor metode de estimare a valorii integrale a întreprinderii, precum şi a elementelor acesteia; elaborarea modelului de gestiune a valorii întreprinderii prin intermediul dinamicii de referinţă a activităţii economico-financiare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: recomandările elaborate în teză au fost acceptate în vederea utilizării lor în activitatea Ministerului Economiei pentru fundamentarea măsurilor ce vizează gestiunea valorii în cadrul întreprinderii.

Cuprins


1. ABORDĂRI FUNDAMENTALE TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND CONCEPTUL DE VALOARE ŞI GESTIUNE A VALORII ÎNTREPRINDERII
 • 1.1. Abordări conceptuale a valorii întreprinderii
 • 1.2. Abordări fundamentale ale conceptului de gestiune a valorii întreprinderii
 • 1.3. Interdependenţa conceptului de gestiune a valorii întreprinderii cu gestiunea corporativă
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. ASPECTE PRACTICE DE GESTIUNE A VALORII ÎNTREPRINDERII ŞI DETERMINAREA VALORII PRIN INTERMEDIUL EVALUĂRII ÎNTREPRINDERII
 • 2.1. Aspecte metodologice ale estimării valorii întreprinderii
 • 2.1.1. Particularităţile aplicării metodei de abordare prin venit în practica estimării valorii întreprinderii
 • 2.1.2 Evaluarea activelor şi datoriilor întreprinderii bazate pe metoda abordării prin cheltuieli şi metoda abordării de piaţă (comparativă)
 • 2.2. Aplicarea indicatorilor de piaţă în estimarea valorii întreprinderii
 • 2.3. Situaţia financiară a întreprinderilor - reper important în gestiunea întreprinderilor din Republica Moldova în vederea determinării valorii
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. GESTIUNEA VALORII ÎNTREPRINDERII ŞI METODOLOGIA DE PERFECȚIONARE A SISTEMULUI DE GESTIUNE BAZAT PE ABORDAREA VALORII
 • 3.1. Determinarea valorii întreprinderii şi a factorilor ce influenţează valoarea
 • 3.2. Decizii manageriale în vederea creşterii valorii întreprinderii …
 • 3.3. Perfecţionarea sistemului de gestiune a valorii întreprinderii
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI