Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Albu Svetlana, doctor habilitat, conferenţiar universitarAlbu Svetlana, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:3 iunie 2010, nr.1072
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)