Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Studiul sindromului arderii emoţionale la cadrele didactice universitare din perspectiva de gen


Autor: Gorincioi Veronica
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.01 - Psihologie generală
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Carolina Platon
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.63 Mb / în română

Teza

CZU 59.942.(043.3)

Adobe PDF document 2.53 Mb / în română
225 pagini


Cuvinte Cheie

arderea emoţională, cadre didactice universitare, depersonalizarea, epuizarea emoţională, gen, reducerea realizărilor personale, stres, stagiu în muncă, satisfacţia în muncă, temperament, vârstă

Adnotare

Structura tezei: introducere‚ trei capitole‚ concluzii generale şi recomandări‚ bibliografie din 189 de titluri, 5 anexe, 123 de pagini de text de bază, 13 figuri, 32 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Psihologia personalităţii cadrului didactic. Scopul Determinarea surselor declanşatorii şi a căilor de depăşire a sindromului arderii emoţionale la cadrele didactice din învăţământul superior, din perspectiva de gen. Cercetarea a fost realizată prin trasarea următoarelor obiective: analiza aspectelor teoretice ale problemei şi stabilirea particularităţilor ce predispun la arderea emoţionala în mediul academic; stabilirea gradului de afectare din perspectiva de gen a cadrelor didactice universitare din Republica Moldova de sindromul arderii emoţionale şi a gradului de influenţă a variabilelor identificate ca declanşatorii; elaborarea şi implementarea unui Program de prevenire şi diminuare a arderii emoţionale la cadrele didactice universitare şi determinarea eficienţei lui.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată la nivel naţional a fost realizat un studiu teoretico-empiric al sindromului arderii emoţionale în mediul academic; a fost stabilit gradul de afectare a cadrelor didactice de sindromul burnout şi identificate diferenţe de gen în manifestarea arderii emoţionale în raport cu tipul de temperament, nivelul stresului, stagiul, vârsta şi satisfacţia în muncă; a fost elaborat profilul psihologic al cadrului didactic universitar predispus spre ardere emoţională.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în conceptualizarea profilului psihologic al profesorului predispus la ardere emoţională, fapt care a condus la elaborarea programului de prevenire şi diminuare a arderii emoţionale, în vederea aplicării în sistemul de învăţământ.

Semnificaţia teoretică este determinată de fundamentarea teoretică a conceptului de ardere emoţională şi a diferenţelor de gen privind manifestarea sindromului la cadrele didactice.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea de a utiliza rezultatele studiului în prevenirea dezvoltării sindromului burnout la cadrele didactice prin utilizarea datelor prezentate în profilul psihologic al cadrului didactic predispus arderii emoţionale; de a diminua nivelul sindromului burnout prin aplicarea Programului de prevenire şi de diminuare a sindromului arderii emoţionale la cadrele didactice, care poate constitui un instrument de lucru a specialiştilor în resurse umane

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost implementate în activitatea didactică din învăţământul superior, în cadrul cursurilor universitare Psihologie generală, Psihologie organizaţională, Sănătatea ocupaţională, Psihologia muncii, prin comunicări la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale, precum şi prin training realizat în două gimnazii raionul Ocniţa.

Cuprins


1. ABORDAREA TEORETICĂ PRIVIND PROBLEMATICA FENOMENULUI ARDERII EMOŢIONALE
 • 1.1. Fenomenul arderii emoţionale: definiţii şi teorii
 • 1.2. Simptome ale arderii emoţionale
 • 1.3. Factori ce condiţionează apariţia sindromului arderii emoţionale
 • 1.3.1. Problematica arderii emoţionale în studiile psihologice de gen
 • 1.3.2. Stresul şi arderea emoţională la profesori
 • 1.3.3. Intereferenţe ale temperamentului în manifestarea arderii emoţionale
 • 1.3.4. Satisfacţia în muncă şi arderea emoţională la profesori
 • 1.4. Consecinţele arderii emoţionale
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A MANIFESTĂRII SINDROMULUI ARDERII EMOŢIONALE LA PROFESORII UNIVERSITARI DIN PERSPECTIVA DE GEN
 • 2.1. Organizarea şi desfăşurarea cercetării sindromului arderii emoţionale la profesorii universitari
 • 2.2. Analiza rezultatelor studiului sindromului arderii emoţionale la profesorii universitari în relaţie cu genul, vârsta cronologică şi stagiul în muncă
 • 2.3. Analiza rezultatelor studiului sindromului arderii emoţionale la profesorii universitari în relaţie cu stresul, temperamentul şi satisfacţia în muncă
 • 2.4.Prezentarea profilului psihologic al profesorului predispus arderii emoţionale
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PREVENIREA ŞI DIMINUAREA SINDROMULUI ARDERII EMOŢIONALE LA PROFESORII UNIVERSITARI
 • 3.1. Prezentarea generală a Programului de prevenire şi diminuare a sindromului arderii emoţionale la profesorii universitari
 • 3.2. Proiectarea şi implementarea Programului de prevenire şi diminuare a sindromului arderii emoţionale la profesorii universitari
 • 3.3. Evaluarea eficienţei Programului de prevenire şi diminuare a sindromului arderii emoţionale la profesorii universitari
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI