Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / martie /

Adaptarea psihosocială a studenţilor anului I din instituţiile de învăţământ superior


Autor: Puzur Elena
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 martie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 316.6: 378 (043.3)

Adobe PDF document 1.51 Mb / în română
179 pagini


Cuvinte Cheie

adaptare psihosocială, dezadaptare psihosocială, nivel de adaptare, abilităţi de adaptare, condiţii de adaptare, maturitate socială, orientări valorice ale personalităţii, personalitatea

Adnotare

Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 211 de surse, adnotare (română, engleză, rusă), concepte-cheie în limbile română, rusă, engleză, lista abrevierilor, 134 pagini de text de bază, 18 tabele, 21 figuri, anexe. Publicaţii la tema tezei: 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu reprezintă psihologia socială.

Scopul cercetării constă în stabilirea particularităţilor de personalitate şi influenţa acestora asupra procesului de adaptare a studenţilor anului I din instituţiile de învăţământ superior şi promovarea unor condiţii psihosociale de eficientizare a acestuia.

Obiectivele cercetării vizează: analiza teoretică a conţinutului şi particularităţilor psihosociale ale procesului de adaptare; analiza factorilor ce influenţează procesul de adaptare a studenţilor; determinarea metodelor de psihodiagnostic pentru evidenţierea particularităţilor tipologice de personalitate; determinarea particularităţilor psihosociale de personalitate a studenţilor supuşi procesului de adaptare; descrierea relaţiilor reciproce dintre indicii psihosociali de personalitate în procesul de adaptare; stabilirea şi descrierea tipurilor de personalitate de bază, influenţate de factorii primari în procesul adaptării psihosociale; determinarea şi implementarea unor condiţii psihosociale de ameliorare şi accelerare a procesului de adaptare a studenţilor anului I din instituţiile de învăţământ superior.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în stabilirea interacţiunii dintre particularităţile de personalitate ale studenţilor anului I din instituţiile de învăţământ superior şi procesul de adaptare psihosocială al acestora; sunt determinate profilurile psihologice de personalitate şi nivelul de adaptare psihosocială al studenţilor anului I din instituţiile de învăţământ superior; sunt propuse condiţii de accelerare a procesului de adaptare psihosocială a studenţilor anului I din instituţiile de învăţământ superior.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în stabilirea condiţiilor de accelerare a procesului de adaptare psihosocială a studenţilor anului I din instituţiile de învăţământ superior, în concordanţă cu particularităţile specifice de personalitate ale acestora.

Valoarea teoretică a cercetării: au fost determinate caracteristicile procesului de adaptare psihosocială a studenţilor la mediul universitar şi particularităţile psihosociale tipice ce se manifestă în cadrul procesului de adaptare la condiţiile învăţământului universitar; s-au stabilit relaţiile dintre nivelul de adaptare psihosocială a studenţilor şi trăsăturile lor de personalitate; a fost determinat complexul de calităţi individuale care formează trăsăturile tipologice specifice ale structurii personalităţii în cadrul procesului de adaptare psihosocială,

Valoarea aplicativă a cercetării constă în: argumentarea posibilitatăţii practice de administrare a tehnicilor, metodelor aplicate în cadrul cercetării noastre în calitate de instrumentar de diagnosticare a procesului de adaptare a studenţilor la sistemul de instruire universitar; metodele utilizate şi rezultatele obţinute pe baza lor pot fi folosite în serviciul de consiliere în instituţiile de învăţământ superior, în scopul modelării comportamentului şi a modalităţilor de adaptare psihosocială a studenţilor anului I; rezultatele experimentale vor contribui la organizarea optimală a procesului de diagnosticare a situaţiilor de neadaptare; la prognozarea evoluării procesului de adaptare psihosocială a studenţilor la diferite etape de studii; la eficientizarea şi accelerarea procesului de adaptare psihosocială a studenţilor la instruirea universitară. Programul psihologic de eficientizare a procesului de adaptare psihosocială a studenţilor poate fi aplicat în activităţile de educaţie curriculară şi extracurriculară din cadrul instituţiilor de învăţământ superior.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin experimentarea condiţiilor psihosociale de ameliorare şi accelerare a procesului de adaptare a studenţilor anului I din instituţiile de învăţământ superior.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICO-ŞTIINŢIFICE ALE PROCESULUI DE ADAPTARE PSIHOSOCIALĂ.
 • 1.1. Delimitări conceptuale ale problemei adaptării psihosociale
 • 1.2. Factorii determinanţi ai procesului de adaptare psihosocială
 • 1.3. Specificul manifestării personalităţii în procesul adaptării psihosociale
 • 1.4. Particularităţile adaptării psihosociale a grupului studenţesc
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. PARTICULARITĂŢILE DE ADAPTARE PSIHOSOCALĂ A STUDENŢILOR ANULUI I DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
 • 2.1. Metodologia cercetării
 • 2.2. Metode şi tehnici aplicate în cercetare
 • 2.3. Profilurile personalităţii studenţilor anului I din instituţiile de învăţământ superior
 • 2.4. Nivelurile de adaptare psihosocială a studenţilor anului I din instituţiile de învăţământ superior şi structurile sociale determinante ale acestora
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. CONDIŢII PSIHOSOCIALE DE ANTRENARE ŞI FORMARE A CAPACITĂŢILOR DE ADAPTARE LA STUDENŢII ANULUI I DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
 • 3.1. Condiţii psihosociale de eficientizare a procesului de adaptare
 • 3.2. Recuperarea stărilor de neadaptare - condiţie de optimizare a procesului de adaptare psihosocială a studenţilor anului I din instituţiile de învăţământ superior
 • 3.3. Analiza şi interpretarea rezultatelor experimentului formativ
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI