Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / martie /

Managementul activităţii de desfacere a produselor finite în cadrul întreprinderilor producătoare de mobilă din Republica Moldova


Autor: Ghenadie Ciumac
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 martie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.15 Mb / în română

Cuvinte Cheie

desfacere, marketing, distribuţie, industrie, vânzări, mobilă, comerţ, management, planificare, organizare, economie, sporirea eficienţei

Adnotare

Teza de doctor este consacrată cercetării problemelor de desfacere la întreprinderi şi perspectivei de perfecţionare a sistemului managerial de desfacere în condiţiile economiei de piaţă.

Scopul cercetării constă în argumentarea importanţei activităţii de desfacere în cadrul unităţilor economice, şi determinarea modalităţilor de perfecţionare a sistemului managerial de desfacere în întreprinderile din industria mobilei a Republicii Moldova.

O atenţie deosebită a fost acordată analizei funcţiilor manageriale în domeniul desfacerii şi posibilităţilor de implementare în condiţiile Republicii Moldova.

Analiza sistemelor eficiente de desfacere a permis de scos în evidenţă interdependenţa funcţiilor manageriale în domeniul dat, luând în consideraţie situaţia existentă în condiţiile economiei de piaţă în R. Moldova.

Bazându-ne pe investigaţiile efectuate în domeniul managementului activităţii de desfacere, disertaţia menţionează necesitatea şi oportunitatea optimizării structurii compartimentelor de desfacere, ca element de bază al desfăşurării activităţii date.

Rezultatele investigaţiilor permit înaintarea unor măsuri de soluţionare a diferitor probleme în cadrul activităţii de desfacere , utilizând propunerile pentru îmbunătăţirea situaţiei existente în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova.

Un loc aparte în teză revine relevării particularităţilor activităţii de desfacere în unităţile economice din industria mobilei a Republicii Moldova, elaborarea şi argumentarea propunerilor pentru perfecţionarea activităţii de desfacere.

În rezultatul cercetărilor au fost elaborate direcţiile de perfecţionare a sistemului managerial de desfacere la unele întreprinderi din industria mobilei. Managerii firmelor din Republica Moldova pot folosi teza şi direcţiile propuse de autor în calitate de suport pentru îmbunătăţirea procesului de desfacere.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere teoretico metodologice privind abordarea conceptului de desfacere
  • 1.1. Definirea conceptului de desfacere
  • 1.2. Teorii conceptuale privind managementul desfacerii
  • 1.3. Consideraţii privind integrarea managementului desfacerii în strategia globală a firmei

CAPITOLUL II. Diagnosticul managerial în procesul de dezvoltare a activităţii de desfacere în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova
  • 2.1. Caracteristica activităţii de desfacere în cadrul întreprinderilor producătoare de mobilă din Republica Moldova
  • 2.2. Particularităţile organizării procesuale şi structurale a activităţii de desfacere din cadrul întreprinderilor producătoare de mobilă din Republica Moldova
  • 2.3. Planificarea şi prognozarea ca funcţie managerială în cadrul compartimentului de desfacere a producţiei finite

CAPITOLUL III. Perspective de dezvoltare şi perfecţionare a sistemului de management în activitatea de desfacere a unităţilor economice din R. Moldova
  • 3.1. Diagnosticul şi analiza selectivă în domeniul managementului desfacerii producţiei finite în cadrul întreprinderilor producătoare de mobilă din Republica Moldova
  • 3.2. Perfecţionarea sistemului managerial al activităţii de desfacere.