Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Probleme şi factori ai liderismului eficient în întreprinderile din Moldova (în baza materialelor cercetării efectuate la întreprinderile din zona sudică a Republicii Moldova)


Autor: Tufekci Mehmet Feridun
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Ludmila Bilaş
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 noiembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

liderism, stil, interacţiune, comportament, subordonare, adepţi, organizaţie bazată pe cunoaştere, comportament organizaţional, cultura liderismului, supraliderism, context culturologic, lider de instruieşte, lider serviabil, stiluri interactiv şi reformator al liderismului

Adnotare

Scopul prezentei teze de cercetare a devenit elaborarea aspectelor teoretice ale liderismului în contextul concepţiilor şi abordărilor actuale ale managementului, evidenţierea factorilor de formare a sistemului de liderism în organizaţiile din Moldova şi argumentarea recomandărilor privind realizarea liderismului eficient în condiţiile însuşirii relaţiilor de piaţă.

În lucrare a fost dezvăluită esenţa liderismului, a fost cercetată natura lui, au fost examinate direcţiile de dezvoltare a liderismului în interconexiune cu tendinţele managementului din secolul XXI. Sunt argumentate concluziile despre necesitatea creării la întreprinderile republicii a sistemului de liderism eficient pe baza echipelor de dezvoltare organizaţională intensivă în corespundere cu concepţia organizaţiei ce învaţă sau intelectuală. În acest context, în teză sunt formulate criteriile de evaluare a evidenţierii potenţialilor lideri şi de determinare a necesităţilor lor de dezvoltare; de asemenea, este prezentat un complex de măsuri evolutive pentru managerii cu potenţial de lider pe baza importanţei cunoştinţelor conceptuale.

Recomandările autorului la soluţionarea problemelor abordate în teza de cercetare pot fi utilizate la elaborarea programelor didactice, îndrumarelor, textelor de lecţii, treningurilor.