Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Managementul complexului agroindustrial al Republicii Moldova în contextul integrării economice în Uniunea Europeană


Autor: Grigori Capaţina
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2006
Consultant ştiinţific: Ion Bîzgu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU 338.43(478)+658.012.4(043.2)

Adobe PDF document 1.57 Mb / în română
295 pagini

Cuvinte Cheie

managementul agricol, fundamente economice, complex agroindustrial, politici macroeconomice, modele de simulare, efecte economice, specializare agrară, factori de integrare regională

Adnotare

Teza este consacrată cercetării teoretico-metodologică a complexului agro-industrial al Republicii Moldova, care fiind manageriat în conformitate cu cerinţele contemporane ar putea fi transferat de la dotaţional la atractiv.

Scopul cercetării l-a constituit elaborarea conceptelor şi a metodologiei transformărilor sistemice ale complexului agro-industrial şi definitivarea unor recomandaţii concrete pentru intensificarea acestui proces.

Noutatea ştiinţifică a cercetării o constituie fundamentarea utilizării managementului economic al complexului agroindustrial, având suport politicile: regionale, investiţionale, bugetare, fiscale şi industriale; dirijarea dezvoltării complexului prin intermediul mecanismelor economice; determinarea efectelor generale de politici economico-financiare; elaborarea modelelor de simulare şi a dezvoltării durabile a complexului agroindustrial; evidenţierea scenariilor de aderare a Republicii Moldova la structurile economice ale Uniunii Europene.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în definirea situaţiei curente a complexului agro-industrial, elaborarea politicilor macroeconomice în scopul relansării şi avansării economice; perfecţionarea metodologiei de interpretare pragmatică a indicilor de producere în scopul obţinerii unor produse agro-industriale competitive; utilizarea modelelor de simulare pentru evaluarea echilibrului economic; argumentarea aderării economice a Republicii Moldova la structurile economice ale Uniunii Europene; pregătirea şi perfecţionarea cadrelor de specialişti din domeniul dat.

Cercetările teoretice şi elaborările metodologice reflectate în teză vor fi utilizate pentru perfecţionarea strategiei de dezvoltare continuă a Republicii Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Baza teoretico – metodologică a managementului în contextul dezvoltării social – economice
 • 1. 1. Managementul agroindustrial al dezvoltării social – economice a Republicii Moldova
 • 1. 2. Evoluţia fenomenului integrare economică şi impactul managementului asupra ei

CAPITOLUL II. Politicile mondo şi macroeconomice agricole ale ţărilor comunităţilor europene
 • 2. 1. Tendinţe de dezvoltare macroeconomică ale ţărilor din Europa Centrală şi de Est
 • 2. 2. Componentele polifuncţionale ale exploataţiilor agricole din ţările comunităţilor europene
 • 2. 3. Metodologia politicilor agromanageriale şi instituţionale ale Uniunii Europene
 • 2. 4. Conţinutul reformelor macroeconomice ale Republicii Moldova

CAPITOLUL III. Diagnosticul managementului agroindustrial al Republicii Moldova
 • 3. 1. Impactul factorilor istorici, economici şi sociali asupra dezvoltării economice a Republicii Moldova
 • 3. 2. Evoluţia verticală şi orizontală a complexului agroindustrial
 • 3. 3. Oportunitatea Comunitatea Statelor Independente – Uniunea Europeană
 • 3. 4. Colaborarea transfrontalieră a Republicii Moldova cu structurile economice europene

CAPITOLUL IV. Strategii de integrare economică europeană prin pârghiile managementului complexului agroindustrial
 • 4. 1. Exigenţele aderării Republicii Moldova la piaţa agrară comună
 • 4. 2. Managementul complexului agroindustrial – vector rezultativ de avansare economică
 • 4. 3. Strategii, reglementări şi scenarii de integrare economică europeană ale complexului agroindustrial