Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul dezvoltării întreprinderilor vinicole în contextul inovațiilor organizaționale (în baza UTA Găgăuzia)


Autor: Nadejda Ianioglo
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Alla Levitskaia
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Comrat
Instituţia: Universitatea de Stat din Comrat

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 februarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.04 Mb / în rusă
Adobe PDF document1.11 Mb / în română

Teza

CZU 663.2:005

Adobe PDF document 2.94 Mb / în rusă
176 pagini


Cuvinte Cheie

inovații organizaționale, competitivitatea industriei vinului, eficiență, cluster, efect sinergetic, investiții

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 168 surse, 14 aplicații, 122 de pagini de bază, 32 figuri, 17 tabele și 14 formule. Publicații la tema tezei: rezultatele obținute au fost publicate în 9 lucrări științifice cu un volum total de 2,58 c.a.

Domeniul de studii: specialitatea 521.03. Economie și Management în domeniul de activitate. Scopul lucrării constă în aprofundarea și analiza fundamentelor teoretice și metodologice, precum și a măsurilor practice, în vederea dezvoltării durabile a întreprinderilor ce activează în industria vinului din UTA Găgăuzia, în domeniul inovărilor organizaționale.

Obiectivele tezei: cercetarea terminologiei științifice fundamentale și obiectivelor, în ansamblu, ce definesc esența inovațiilor și proceselor de inovare; studierea particularităților inovărilor organizaționale și impactul lor asupra competitivității întreprinderilor; efectuarea analizei instrumentelor metodologice de evaluare a eficienței inovațiilor organizaționale; analizarea tipurilor de inovații, ce se utilizează în cadrul întreprinderilor vinicole din UTA Găgăuzia; dezvoltarea unui mecanism de formare și implementare a inovațiilor organizaționale în întreprinderi; elaborarea metodologiei de evaluare a eficacității inovațiilor organizaționale implementate în cadrul întreprinderilor; dezvoltarea unui model de management al dezvoltării întreprinderilor vinicole din UTA Găgăuzia, în contextul inovațiilor organizaționale.

Noutatea și originalitatea științifică a tezei constă în rezolvarea problemei privind elaborarea unor dispoziții conceptuale în modelarea proceselor de dezvoltare a întreprinderilor din industria vinului, din UTA Găgăuzia, în condițiile economice actuale.

Problema științifică importantă: au fost elaborate recomandări metodice și practice de gestionare a întreprinderilor vinicole, cu scopul de a spori competitivitatea industriei vinicole, când aceasta se dezvoltă în situații de criză.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei este determinată de noutatea acesteia și constă în dezvoltarea mecanismului de implementare și evaluare a eficacității inovațiilor organizaționale în cadrul întreprinderilor. În plus, materialele acestei lucrări pot fi utilizate drept bază teoretică și metodologică a unor cursuri de formare, cum ar fi: „Managementul inovațional", „Management", „Managementul de Proiectelor". Recomandările făcute de autor, în rezultatul cercetărilor, pot fi utilizate: în activitatea agenților economici atât din industria vinului, cât și din domeniile conexe; în cadrul programelor de dezvoltare și creștere a competitivitatea industriei vinului la nivel național și regional; pentru luarea deciziilor și prognozarea activității inovatoare a întreprinderilor.

Aprobarea rezultatelor științifice sa realizat la introducerea lor în activitățile Asociației Vinificatorilor din UTA Găgăuzia "Gagauz-Vin", a întreprinderilor: "Tomai-Vinex" SA, "Invinprom" SRL, "Vinuri de Comrat" SA.