Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul PR-ului politic în campaniile electorale


Autor: PERU-BALAN Aurelia
Gradul:doctor habilitat în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2017
Consultant ştiinţific: Valeriu Moşneaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 aprilie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.38 Mb / în română

Teza

CZU 342.8:32(043)+324

Adobe PDF document 7.37 Mb / în română
269 pagini


Cuvinte Cheie

Republica Moldova, PR politic, actor politic, brand, campanie electorală, imagine, management informaţional-mediatic, managementul problemelor, opinie publică, public-ţintă

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 5 capitole, Concluzii şi recomandări, bibliografie din 356 de titluri, 238 de pagini text de bază, 28 tabele, 4 figuri şi 9 anexe. Rezultatele obţinute se regăsesc în peste 67 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: ştiinţe politice.

Scopul lucrării: reconceptualizare a PR-ului politic în contextul societăţii moderne comu-nicaţionale, care să aibă ca finalitate a cercetării o deducţie asupra complexităţii managementului PR-ului politic în campaniile electorale.

Obiectivele lucrării: cercetarea evoluţiei şi instituţionalizării PR-ului politic;distingerea specificităţii, dar şi a zonelor de interferenţă ale PR-ului cu celelalte componente ale câmpului comunicării politice;identificarea funcţionalităţii PR-ului politic; evaluarea surselor PR-ului politic ca management inormaţional-mediatic în campaniile electorale din Republica Moldova în ultimele cicluri electorale: 2009-2014.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute: este propusă abordarea fenomenului PR şi reconceptualizarea acestuia, conform triadei: actor politic– imagine – opinie publică. Este elaborată structura tridimensională pentru abordarea complexă a funcţionalităţii PR-ului politic: PR-ul ca management al opiniei publice; PR-ul ca management informaţional-mediatic; PR-ul ca management al imaginii.

Semnificaţia teoretică a tezei rezidă în: reconceptualizarea fenomenului de PR politic; prezentarea unui cadru teoretico-metodologic al acestuia în contextul pluridisciplinarităţii care vine să argumenteze extinderea spre un nou domeniu de cercetare politologic.

Valoarea aplicativă a lucrării: implementarea recomandărilor propuse poate eficientiza managementul PR în sfera politică din Republica Moldova, precum şi ameliora perceperea actorilor politici de către electorat.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele ştiinţifice obţinute au fost implemen-tate prin publicarea a 66 de articole şi studii; utilizarea informaţiilor sub formă de suport didactic la cursurile de licenţă şi de master; participări la conferinţe naţionale şi internaţionale

Cuprins


1. REPERE ISTORIOGRAFICE ŞI CONCEPTUAL-TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL PR-ului POLITIC
 • 1.1. Locul şi rolul PR-ului politic în contextul managementului politic
 • 1.1.1. Teoria şi tipologia managementului politic
 • 1.1.2. Unele aspecte ale genealogiei PR-ului politic naţional
 • 1.1.3. Evoluţia PR- ului politic
 • 1.1.4. Comunicarea prezidenţială şi instituţionalizarea PR-ului politic în Republica Moldova
 • 1.2. PR-ul politic în sistemul comunicării politice: delimitări conceptuale şi abordări metodologice
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. DIMENSIUNEA PERSUASIVĂ A PR-ului POLITIC ŞI PROCESUL DE FORMARE A OPINIEI PUBLICE
 • 2.1. Opinia publică – entitate primordială în abordarea triadică a PR-ului politic
 • 2.2. Premise culturale în persuasiunea opiniei publice: mitul, stereotipul şi brandingul politic
 • 2.3. Forţa persuasivă în publicitatea electorală: aspecte internaţionale şi naţionale
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. PR-ul POLITIC CA MANAGEMENT AL IMAGINII ACTORULUI POLITIC
 • 3.1. Taxonomia şi elementele de identitate ale imaginii liderului politic
 • 3.2. Particularităţile publicului-ţintă în campaniile electorale
 • 3.3. Obiective de PR politic în campaniile electorale: poziţionarea actorului politic pe sistemul de valori
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. PRACTICI INTERNAŢIONALE DE MANAGEMENT A PR-ului POLITIC ÎN CAMPANIILE ELECTORALE
 • 4.1. Campania PR a candidatului Vladimir Putin în alegerile prezidenţiale din Federaţia Rusă, 2012, din perspectiva teoriei agenda-setting
 • 4.2. Campania prezidenţială din Franţa, 2012: valori şi managementul PR-ului politic
 • 4.3. Alegeri prezidenţiale în SUA - 2012: tendinţe de marketing şi PR politic
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

5. INSTRUMENTARUL MANAGEMENTULUIINFORMAŢIONAL-MEDIATIC ÎN ALEGERILE PARLAMENTARE DIN REPUBLICA MOLDOVA, 2009-2014
 • 5.1. Surse imagologice ale PR-ului politic în alegerile parlamentare din 2009 şi cele din 28 noiembrie 2010 (studiu comparat)
 • 5.2. Teme şi sloganuri electorale din retorica PR în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
 • 5.3. Strategia PR turnul de vizibilitate şi publicitatea electorală în alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014
 • 5.4. Concluzii la Capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI