Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Administrarea finanţelor publice locale


Autor: Televca Oleg
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Sergiu Cobaneanu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.93 Mb / în română

Teza

CZU 347.734:351.72 (478)

Adobe PDF document 1.18 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

finanţe publice, finanţe publice locale, colectivităţi locale, proces bugetar, proces de administrare, unitate administrativ-teritorială, buget local

Adnotare

Teza cuprinde: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 202 titluri, anexe, 153 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Această lucrare este axată pe o problemă complexă a dreptului financiar: administrarea finanţelor publice la nivelul colectivităţilor locale.

Scopul tezei de doctorat constă în realizarea unei cercetări doctrinare complexe a domeniului administrării finanţelor publice locale prin examinarea demersurilor juridico-practice pe care le cuprind finanţele publice locale, precum şi în elaborarea unor recomandări privind perfecţionarea legislaţiei referitoare la procesul de administrare a finanţelor publice locale în scopul aplicării uniforme şi corecte a reglementărilor normative în materie.

Obiectivele: elucidarea şi interpretarea conceptelor ce caracterizează procesul de administrare a finanţelor publice locale; cercetarea finanţelor publice locale sub aspectul evoluţiei istorice din momentul obţinerii independenţei; elaborarea unui sistem de principii ale procesului de administrare a finanţelor publice locale; caracterizarea detaliată a principiilor procesului de administrare a finanţelor publice locale şi a principiilor procesului bugetar la nivel local; caracterizarea procesului bugetar la nivelul colectivităţilor locale etc.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute. Caracterul novator al rezultatelor obţinute este determinat de faptul că prezenta lucrare se numără printre primele încercări de a efectua o investigare temeinică a procesului de administrare a finanţelor publice locale sub aspectul dimensiunilor juirdice. Pe acest suport, au fost formulate concluzii, recomandări teoretice şi de lege ferenda în vederea perfecţionării legislaţiei.

Problema ştiinţifică importantă rezolvată constă într-un studiu critic al elementelor procesului de administrare a finanţelor publice locale ca parte integrantă a finanţelor publice în general, ceea ce a contribuit la elaborarea unor recomandări şi propuneri de lege ferenda în vederea perfecţionării cadrului legal naţional.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Importanţa teoretică constă în investigarea complexă a bazelor teoretice şi reglementărilor juridice expuse în legislaţie şi literatura de specialitate, vizând în principal: definirea bazelor conceptuale ce caracterizează procesul de administrare a finanţelor publice locale; sistematizarea abordărilor legale referitoare la evoluţia istorică a reglementărilor finanţelor publice locale; acumularea unui consistent material teoretic şi practic cu privire la administrarea finanţelor publice locale în vederea elaborării unor concluzii şi recomandări.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Cercetările incluse în prezenta teză de doctor deja sunt utilizate ca şi unităţi de conţinut incluse în curriculumul universitar pentru Ciclul II, Masterat la disciplina Managementul finanţelor publice locale la Programelor de master Drept financiar şi fiscal ( 90 credite şi 120 credite) din cadrul Universităţii de Stat din Moldova. Ele mai pot fi aplicate în activitatea organelor ce administrează finanţele publice locale, în special în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea corectă a prevederilor legale. De asemenea, ele pot fi luate în considerare la organizarea unor seminare tematice sau la întocmirea unui suport teoretic pentru formarea unei noi generaţii de funcţionari publici bine instruiţii. Rezultatele obţinute la fel vor fi valorificate în cadrul unei lucrări monografice la aceeaşi tematică.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL ADMINISTRĂRII FINANŢELOR PUBLICE LOCALE
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate în alte state 14
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate în Republica Moldova
 • 1.3. Evoluţia istorică a reglementărilor finanţelor publice locale
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1
2. ADMINISTRAREA FINANŢELOR PUBLICE LOCALE: REPERE CONCEPTUALE ŞI PRINCIPII
 • 2.1. Repere conceptuale privind finanţele publice locale 41
 • 2.2. Principiile procesului de administrare a finanţelor publice locale 47
 • 2.2.1. Noţiunea, sistemul şi caracteristica principiilor procesului de administrare a finanţelor publice locale
 • 2.2.2. Principiile procesului bugetar la nivel local
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2
3. PROCESUL BUGETAR LA NIVELUL COLECTIVITĂŢILOR LOCALE
 • 3.1. Conceptul procesului bugetar la nivelul colectivităţilor locale
 • 3.2. Etapele procesului bugetar la nivelul colectivităţilor locale
 • 3.2.1. Elaborarea proiectelor bugetelor locale
 • 3.2.2. Examinarea şi aprobarea bugetelor locale
 • 3.2.3. Executarea bugetelor locale
 • 3.2.4. Încheierea şi aprobarea contului de execuţie bugetară
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. CONTROLUL PROCESULUI DE ADMINISTRARE A FINANŢELOR PUBLICE LOCALE
 • 4.1. Conceptul controlului procesului de administrare a finanţelor publice locale.Tipurile de control ale procesului de administrare a finanţelor publice locale 121
 • 4.2. Caracteristica controlului financiar al administrării finanţelor publice locale 130
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI