Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iulie /

Compatibilitatea instituției insolvabilităţii din Republica Moldova cu reglementările Uniunii Europene


Autor: Ilana Ana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Olesea Plotnic
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Liliana Şargu
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iulie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în română

Teza

CZU 347.7 (043.3)

Adobe PDF document 2.50 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

concordat preventiv, creditor, debitor, insolvență, faliment, insolvabilitate, restructurare

Adnotare

Teza cuprinde: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 155 titluri, 140 pagini text de bazӑ. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări științifice.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei: Lucrarea ține de domeniul Dreptului afacerilor, fiind analizată legislația naţională cu privire la insolvabilitate prin raportare la normele europene, la dreptul comparativ, cu relevarea reglementărilor specifice fiecărei etape de procedură din întregul proces de insolvabilitate.

Scopul tezei de doctorat: realizarea unei cercetări ştiinţifice complexe şi aprofundate a reglementării instituției insolvabilității prin comparare cu legislația europeană, spre evidenţierea gradului de compatibilitate cu prevederile europene, evidenţierea reglementărilor lacunare sau contradictorii, identificarea imperfecţiunilor textului de lege şi reliefarea unor propuneri de lege ferenda.

Obiectivele tezei: Obiectivele principale constau ȋn identificarea elementelor compatibile, precum şi determinarea incompatibilităților care se regăsesc ȋn reglementarea națională prin raportare la reglementarea europeană, examinarea dreptului comparat și a practicii judiciare, elaborarea recomandărilor de modificare a legislaţiei cu privire la insolvabilitate, în vigoare.

Noutatea şi originalitatea stiințifică: Studiul, cu titlu de noutate, identifică gradul de reflectare în legislaţia natională a principiilor europene referitoare insolvabilitate, fapt care generează propuneri de lege ferenda şi soluţii pentru îmbunătăţirea cadrului naţional legal.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată a constat în cercetarea modului de reflectare a principiilor europene în materie în noua Lege a insolvabilităţii, precum şi a mijloacelor oferite debitorilor cu dificultăţi financiare, spre respectarea deplină a obiectivului procedurii de insolvabilitate, fapt care a condus la clarificarea gradului de compatibilitate a legii naţionale cu reglementările europene, astfel cum sunt reflectate şi în alte sisteme de drept ale statelor europene, pentru o adaptare optimă a legislaţiei naţionale la cerinţele europene.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL INSOLVABILITĂŢII
 • 1.1. Analiza doctrinei juridice în domeniul insolvabilităţii la nivel comunitar
 • 1.2. Analiza doctrinei juridice în domeniul insolvabilităţii din Republica Moldova
 • 1.3. Formularea problemei de cercetare şi direcţii de soluţionare
 • 1.4. Evoluţia noţiunii de insolvabilitate şi reflectarea principiilor europene în reglementarea naţională a insolvabilităţii
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. COMPATIBILITATEA PREVEDERILOR LEGISLATIVE PRIVIND PERSOANELE SUPUSE PROCEDURILOR DE INSOLVABILITATE CU PREVEDERILE EUROPENE ȘI DECLANȘAREA PROCESULUI DE INSOLVABILITATE
 • 2.1. Persoanele supuse procedurilor de insolvabilitate
 • 2.2. Organele de conducere a debitorului insolvabil - administratorul şi creditorii
 • 2.3. Condiţii de intentare a procesului de insolvabilitate
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. REGLEMENTAREA PROCEDURILOR DE PREVENIRE A INSOLVABILITĂŢII ȘI A PROCEDURII DE RESTRUCTURARE
 • 3.1. Procedurile de prevenire a insolvabilităţii
 • 3.2. Procedura de restructurare accelerată şi efectele ei
 • 3.3. Procedura de restructurare
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. COMPATIBILITATEA PROCEDURII JUDICIARE DE FALIMENT A DEBITORULUI CU REGLEMENTĂRILE EUROPENE
 • 4.1. Reguli generale cu privire la procedurile de faliment
 • 4.2. Procedura simplificată a falimentului
 • 4.3. Procedura falimentului
 • 4.4. Repartizarea activelor şi închiderea procedurii falimentului
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI