Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Mihalache  Iurie, doctor habilitat, conferenţiar universitarMihalache Iurie, doctor habilitat, conferenţiar universitarTeze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Reglementarea juridica a cambiei prin prisma legisla?iei Republicii Moldova și a Uniunii Europen 12.00.03 USM preşedinte CSS
conducător
Chirtoacă Leonid
11.06.2021
D Regimul juridic al actului notarial în legislația Republicii Moldova și României 12.00.03 USM preşedinte CSS
conducător
Chirtoacă Leonid
11.06.2021
D Efectele contractului față de terți 12.00.03 USM membru CSS
conducător
Băieşu Sergiu
20.10.2021

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Contractele nenumite – consecință a realizării principiului libertății contractuale în raporturile juridice civile 12.00.03 ICJPS conducător 30.10.2020