Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Mihalache  Iurie, doctor habilitat, conferenţiar universitarMihalache Iurie, doctor habilitat, conferenţiar universitarTeze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Compаtibilitаteа drepturilor consumatorilor cu drepturile pаcienților în cаdrul serviciilor medicаle 12.00.03 ASEM preşedinte CSS
conducător
Plotnic Olesea
17.08.2020
D Tendințe actuale de prestare a muncii în baza contractelor civile în raport cu contractele de muncă 12.00.03 USM membru CSS
conducător
Boiştean Eduard
06.11.2020

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Contractele nenumite – consecință a realizării principiului libertății contractuale în raporturile juridice civile 12.00.03 ICJPS conducător 30.10.2020