Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iulie /

Consolidarea regimului de guvernare prin prisma constituţionalismului contemporan din Republica Moldova


Autor: Popa Cristina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Teodor Cârnaţ
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

,
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iulie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.62 Mb / în română

Teza

CZU 342 (043.2)

Adobe PDF document 2.25 Mb / în română
156 pagini


Cuvinte Cheie

regim de guvernare, regim politic, consolidare, guvernare, constituționalism contemporan, putere de stat, Parlament, Guvern, Președintele Republicii Moldova.

Adnotare

Domeniul de studiu: drept public: drept constituțional.

Scopul studiului constă în studierea complexă a colaborării autorității Parlamentului, Guvernului și instituției Președinției în consolidarea regimului de guvernare al Republicii Moldova prin prisma constituționalismului contemporan.

Obiectivele studiului: precizarea elementelor definitorii privind conceptul de regim de guvernare; valorificarea constituționalismului contemporan drept un mijloc de exercitare a regimului de guvernare; determinarea și analiza tipologiei regimului de guvernare; identificarea rolului și coraportul dintre instituțiile politice prin prisma constituționalismului contemporan; investigarea reformelor constituționale din Republica Moldova privind regimul de guvernare; stabilirea principiilor de consolidare constituțională a colaborării instituțiilor politice din Republica Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică se fundamentează pe studierea regimului de guvernare prin prisma constituționalismului contemporan, evidențiindu-se căile de consolidare a activității Parlamentului, Guvernului și a instituției prezidențiale în vederea funcționării unui regim de guvernare semiprezidențial autentic. Problema științifică importantă soluționată rezidă în determinarea particularităților ce vizează regimul de guvernare și identificarea mecanismelor cu privire la consolidarea regimului acestuia prin prisma constituționalismului contemporan din Republica Moldova.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării constă în rezultatele cu privire la cercetarea regimului de guvernare, ce vor fi favorabile dezvoltării continue a ştiinţei dreptului constituțional. Rezultatele obţinute pot fi utile în calitate de repere informative în studiile ce urmează a fi efectuate în domeniul temei abordate, dar pot fi utilizate și în procesul didactic în calitate de bază teoretică şi practică în cadrul dreptului constituțional. Acestea vor contribui la dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice în domeniu, iar propunerile de lege ferenda au menirea de a consolida regimul de guvernare în condițiile constituționalismului contemporan din Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor științifice.Rezultatele demersului științific au fost prezentate în cadrul mai multor conferințe internaționale și publicate în diverse reviste de specialitate, fapt ce a contribuit la îmbogățirea cadrului teoretic național privind regimul de guvernare. De asemenea, concluziile generale și propunerile de lege ferenda pot fi utilizate în vederea perfecționării cadrului normativ național, elaborării de hotărâri explicative privind modul de interpretare a normelor ce reglementează activitatea Parlamentului, Guvernului și a Președinției.

Cuprins


INTRODUCERE

1. ANALIZA SITUAȚIEI DOCTRINARE CU PRIVIRE LA REGIMUL DE GUVERNARE

 • 1.1. Situația doctrinară din Republica Moldova cu privire la regimul de guvernare prin prisma constituționalismului contemporan
 • 1.2. Cercetările științifice din alte țări privind regimul de guvernare prin prisma constituționalismului contemporan
 • 1.3. Direcții principale ale cercetării, scopul și obiectivele tezei
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. CONCEPTUL DE REGIM DE GUVERNARE ȘI TRĂSĂTURILE ACESTUIA PRIN PRISMA CONSTITUȚIONALISMULUI CONTEMPORAN

 • 2.1. Constituționalismul contemporan – mijloc de exercitare a regimului de guvernare
 • 2.2. Considerații teoretice privind guvernarea, regimul politic și regimul de guvernare
 • 2.3. Tipologia regimului de guvernare
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA REGIMULUI DE GUVERNARE PRIN PRISMA CONSTITUȚIONALISMULUI â CONTEMPORAN

 • 3.1. Raporturile dintre Parlament și Guvern
 • 3.2. Raporturile dintre Președinte cu Parlamentul și Guvernul
 • 3.3. Raporturile dintre Guvern cu Parlamentul și Președintele
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. IDENTIFICAREA REGIMULUI DE GUVERNARE DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI CONSOLIDAREA ACESTUIA

 • 4.1. Reformele constituționale privind regimul de guvernare din Republica Moldova din 1990 și până în prezent
 • 4.2. Identificarea regimului de guvernare din Republica Moldova
 • 4.3. Consolidarea constituțională a colaborării instituțiilor politice din Republica Moldova
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

СONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI