Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iulie /

Procedura contravenţională în cazurile de comitere a contravenţiilor ecologice


Autor: Creţu Andrian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Igor Trofimov
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 iulie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Teza

CZU 342.9:349.6(043.3)

Adobe PDF document 1.03 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

contravenţie de mediu, procedură contravenţională, contravenient, agent constatator, daună de mediu, prezumţie de nevinovăţie, prezumţie de vinovăţie.

Adnotare

Scopul şi obiectivele cercetării: cercetarea multidimensională a reglementărilor dreptului contravențional în vederea identificării unui mecanism eficient de protejare a factorilor de mediu. Obiectivele cercetării vizează: identificarea şi definirea conceptului de contravenţie de mediu (ecologică); identificarea problemelor existente în procedura de examinare a contravenţiilor; identificarea şi evaluarea eficienţei aplicării principiilor reglementate de legea contravenţională în cazurile de comitere a contravenţiilor de mediu (ecologice); evaluarea posibilităţii revigorării cadrului de principii aplicabile procedurii contravenţionale în cazurile contravenţiilor de mediu; ierarhizarea principiilor aplicabile procedurii contravenționale în cazul contravențiilor de mediu.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor cercetării constă în formularea propunerilor de abordare a unui concept nou în ce priveşte sarcina de probă a vinovăţiei, care se propune a fi pusă pe seama făptuitorului, precum și a evaluării posibilității aplicării caracterului obiectiv pentru o atare răspundere.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în identificarea soluțiilor pentru aplicarea în procedura contravențională a unor principii distincte pentru examinarea contravențiilor ecologice, cum ar fi cel al prezumției vinovăției și al răspunderii obiective.

Semnificaţia teoretică a cercetării este prezentă prin analiza ştiinţifică a opiniilor şi propunerilor, expuse în literatura de specialitate în ce priveşte procedura contravențională în cazurile contravențiilor ecologice, cu abordarea conceptului referitor la inversarea sarcinii de probă către făptuitor, chestiune care s-ar încadra în ideea de aplicare a principiului precauţiei, iar în perspectivă chiar și aplicarea principiului răspunderii obiective.

Valoarea aplicativă a lucrării: cercetarea are un caracter ştiinţifico-didactic și aplicativ; rezultatele obţinute pot servi drept repere orientative în cercetarea ulterioară a problemei abordate şi vor contribui la sporirea eforturilor autorităţilor pentru asigurarea protejării mediului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: concluziile şi recomandările în baza tezei de doctorat şi-au găsit reflectare în cele 6 articole publicate în reviste ştiinţifice naţionale şi un manual de curs, inclusiv în prezentările la conferinţele ştiinţifico-practice internaţionale.

Cuprins


INTRODUCERE

1. SITUAŢIA ÎN DOMENIUL PROCEDURII CONTRAVENŢIONALE PRIVIND CONTRAVENŢIILE DE MEDIU (ECOLOGICE)

 • 1.1. Interesul teoretico-practic a examinării problemei referitoare la procedura privind contravenţiile de mediu (ecologice)
 • 1.2. Situaţia în legislaţia Republicii Moldova cu privire la procedura privind contravenţiile de mediu (ecologice)
 • 1.3. Situaţia existentă privind abordările doctrinare la capitolul procedura privind contravenţiile de mediu (ecologice)
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1.

2. NOŢIUNEA, PARTICIPANŢII ŞI COMPETENŢA ÎN PROCEDURA PRIVIND CONTRAVENŢIILE DE MEDIU (ECOLOGICE)

 • 2.1. Definiţia, principiile şi fazele procedurii privind contravenţiile de mediu (ecologice)
 • 2.2. Participanţii în procedura privind contravenţiile de mediu (ecologice)
 • 2.3. Competenţa în cazurile privind contravenţiile de mediu (ecologice)
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE EXAMINĂRII CAZURILOR PRIVIND CONTRAVENŢIILE DE MEDIU (ECOLOGICE)

 • 3.1. Actele procesuale de constatare şi examinare a contravenţiei
 • 3.2. Examinarea cauzei contravenţionale de către agentul constatator
 • 3.3. Examinarea cauzei contravenţionale de către instanţele de judecată
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3.

4. PERSPECTIVA CONSACRĂRII CARACTERULUI OBIECTIV AL RĂSPUNDERII PENTRU CONTRAVENŢIILE DE MEDIU ŞI PARTICULARITĂŢILE IMPLEMENTĂRII PRINCIPIULUI PREZUMŢIEI VINOVĂŢIEI ÎN PROCEDURA PRIVIND CONTRAVENŢIILE DE MEDIU (ECOLOGICE)

 • 4.1. Perspectiva consacrării unei proceduri contravenţionale distincte de cea prevăzută de Codul contravenţional
 • 4.2. Fundamentarea consacrării principiului prezumţiei vinovăţiei în procedura privind contravenţiile de mediu (ecologice)
 • 4.3. Fundamentarea consacrării caracterului obiectiv al răspunderii pentru contravenţiile de mediu (ecologice)
 • 4.4. Particularităţile procedurii contravenţionale în virtutea aplicării principiului prezumţiei vinovăţiei şi caracterului obiectiv al răspunderii pentru contravenţii de mediu (ecologice)
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4.

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI