Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Identitatea de gen a tinerilor în condiţiile modificării rolurilor sociale


Autor: Vasile Jardan
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Nicolae Bucun
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 octombrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Teza

CZU 316.6 (043.2)

Adobe PDF document 1.24 Mb / în română
164 pagini


Cuvinte Cheie

gen‚ identitate de gen‚ identitate bazală‚ identitate feminină‚ identitate masculină‚ identitate androgină‚ identitate multiplă‚ identitate socială‚ identitate personală‚ învăţare socială‚ rol social de gen‚ stereotip de gen‚ schimbare socială‚ schemă cognitivă‚ normă socială‚ schimbarea rolurilor de gen‚ condiţie psihică‚ adaptare psihosocială

Adnotare

Teza vizează studierea identităţii gender a tinerilor în condiţiile modificării rolurilor sociale.

În teză este demonstrat experimental că în cazul care auto-definirea tinerilor în termeni de masculinitate – feminitate corespunde mult cu trăsăturile şi comportamentele lor, aceasta asigură mulţumirea de sine mai mare. Identificarea sex-rolurilor masculin – feminin se reflectă în statutul social al persoanei, în activităţile personale şi profesionale. Identificarea imaginii de sine se tipologizează în categoria de gen din care face parte persoana şi serveşte ca o premisă solidă la o auto-estimare a Eu-lui ridicată.

Lucrarea a scos în evidenţă că tinerii se confruntă cu probleme ce ţin de cunoaşterea şi afirmarea adecvată a identităţii de gen (favorabilă la integrarea imaginii de sine) legate de rolurile de gen tradiţionale şi de normele sociale. Cercetarea diferenţelor de gen a evidenţiat mecanismele psihologice ce stau la baza stereotipurilor de gen şi ca urmare a revizuit modelul unidimensional al masculinităţii – feminităţii care ar servi tinerilor drept orientare în procesul de diversificare a rolurilor sociale spre identitatea androgină. Faptul că mulţi tineri transgresează rigiditatea tradiţională din rolurile de gen - în identitatea de sine - prin modelul androgin, au parte de o serie de avantaje ca: o mai mare flexibilitate şi adaptabilitate comportamentală, imagine de sine şi stare psihică mai bună, integrare socială eficientă.

Pentru a micşora numărul devierilor în această substructură a personalităţii şi a cunoaşte identitatea de gen personală a fost creat şi aprobat programul complex psiho-pedagogic care ar putea fi aplicat în activitatea practică a serviciilor psihologice din Universităţi, în activitatea practică a psihologilor, în grupurile de tineri, în organizaţii de tineret non-guvernamentale. Rezultatele obţinute în experimentul de constatare şi în cel experimentul formativ (trainingul) ce au favorizat crearea programului ar ajuta tinerii să conştientizeze şi să-şi accepte identitatea lor de gen.

Cuprins


CAPITOLUL I. Viziuni ştiinţifice asupra conceptelor gen şi identitate de gen
 • I.1. Evoluţia conceptelor gen şi identitate de gen
 • I.2. Constituirea identităţii de gen în cadrul socializării persoanei
 • I.3 Factori determinanţi şi tipurile identităţii de gen
 • I.4. Paradigmele identităţii de gen în condiţiile schimbării sociale

CAPITOLUL II. Particularităţile identităţii de gen a tinerilor în condiţiile schimbării rolurilor sociale la etapa acuală în Republica Moldova
 • II.1. Organizarea şi desfăşurarea cercetării identităţii de gen. Experimentul de constatare
 • II.2. Identitatea de gen a tinerilor de 18-19 ani din mediul universitar
 • II.3. Repercusiuni psihologice ale identităţii de gen
 • II.4. Consecinţe sociale ale identităţii de gen

CAPITOLUL III. Formarea, cunoaşterea şi acceptarea identităţii de gen a tinerilor de 18-19 ani
 • III.1. Prezentarea generală a programului psihopedagogic experimental
 • III.2. Cunoaşterea şi acceptarea identităţii de gen prin intermediul experimentului psihopedagogic formativ
 • III.3. Evaluarea eficienţei programului psihopedagogic de cunoaştere şi acceptare a identităţii de gen (experimentul de control)