Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Suveranitatea şi independenţa statelor membre ale Uniunii Europene


Autor: Guceac Andrei
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Victor Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Interetnice al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română

Teza

CZU 342.3:061.1 EU (043.3)

Adobe PDF document 1.64 Mb / în română
169 pagini


Cuvinte Cheie

Suveranitatea și independența statelor membre ale Uniunii Europene

Adnotare

Structurea tezei: introducere; capitol introductiv; compartimente de bază – trei capitole; concluzii generale și recomandări; bibliografie din 207 titluri; 150 de pagini de text de bază. Numărul de publicații la tema tezei: 7 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: 552.01 – Drept constituțional.

Scopul lucrării: identificarea factorilor care influențează conținutul suveranității și independenței statelor membre ale Uniunii Europene (UE) la etapa post-integrare.

Obiectivele lucrării: analiza doctrinei juridice privind suveranitatea și independența statelor; stabilirea conținutului suveranității și independenței și identificarea factorilor care influențează asupra acestora în condițiile globalizării și europenizării; analiza naturii și structurii juridice a UE; stabilirea gradului de limitare și autolimitare a suveranității și independenței statelor membre în cadrul UE; identificarea rolului CJUE și impactul jurisprudenței acesteia asupra suveranității și independenței statelor; elaborarea unor recomandări de ordin științific.

Noutatea și originalitatea științifică: consistă în cercetarea gradului de suveranitate și independență a statelor membre în cadrul UE prin perspectiva competențelor acestor subiecte și rolul statelor naționale în construcția europeană, precum și în analiza instituțională a formelor noi de manifestare a suveranității: economică și juridică. Totodată, noutatea științifică rezidă în concluziile formulate și argumentele expuse în prezenta lucrare.

Problema științifică importantă soluționată în domeniu: constă în elucidarea naturii și structurii juridice a UE, fapt care a condus la clarificarea raporturilor dintre statele membre și Uniune prin prisma suveranității și independenței, în vederea creării unei baze teoretice pentru promovarea unui nou concept de suveranitate și a identificării gradului de limitare a suveranității și independenței statelor în cadrul acestei construcții.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: Studiul are un caracter științifico-teoretic fiind destinat cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, specialiștilor din domeniu, angajaților diferitor autorități publice a căror activitate este specifică domeniului cercetat, oferind un tablou informațional cu privire la evoluția și transformarea conceptului de suveranitate și independență a statelor pe fundalul evoluției globale și contribuind la aprofundarea cunoștințelor privind suveranitatea și independența statelor membre ale UE. Analizele efectuate în prezentul studiu vor putea fi utilizate la completarea suporturilor de curs ale disciplinei drept constituțional.

Implementarea rezultatelor științifice: participarea la lucrările grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova, instituit prin Hotărârea Parlamentului nr. 209 din 06.10.2017.