Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Dezvoltarea creativității elevilor la lecțiile de limbă engleză prin strategia problematizării


Autor: Yildiz Ahmet
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Galina Grădinari
doctor, conferenţiar universitar

,
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Teza

CZU 811.111 (043.3)

Adobe PDF document 1.75 Mb / în română
147 pagini


Cuvinte Cheie

creativitate, problematizare, problematologie, gândire creitică, gândire creatoare, codul elevului creativ, instrumentar de dezvoltare a creativităţii, strategie problematologică, stadii ale creativităţii, tipuri de gândire