Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Politica de stat a Slovaciei privind societatea romilor în anii 1939-1989, dimensiune politologică


Autor: Janas Karol
Gradul:doctor habilitat în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2021
Consultant ştiinţific: Alexandru Burian
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 ianuarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 iunie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.88 Mb / în română
Adobe PDF document0.82 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

comunitatea romilor, problema romilor, societatea Slovacă, Slovacia, politica publică, minoritatea etnică, persecuție, mișcarea romilor

Adnotare

Susținerea va avea loc în regim on-line pe data de 26 ianuarie 2021, ora 11.00 (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 1, et. 2, Sala Mică)

Şedinţa on-line poate fi accesată la link-ul
https://us02web.zoom.us/j/86405337691?pwd=OFpwWlVuN1daV2ZlSEFjVTg2WGtxZz09

Referat științific al tezei de doctor habilitat în politologie (în baza lucrărilor publicate).

Specialitatăţi: 561.01 – Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice; 562.04 - Teoria Integrării Europene, Instituțiile, Procesele și Politicile Eropene. Chișinău, 2020.

Structura rezumatului: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 65 de surse, 50 de pagini de text de bază. Rezultatele studiului sunt expuse în 42 de lucrări științifice publicate, inclusiv 6 monografii și 33 lucrări științifice publicate în diverse publicații științifice de nivel național și internațional.

Domeniul de studiu: științe Politice, romologie.

Scopul cercetării este de a analiza politica de Stat a Slovaciei în raport cu populația romă pe parcursul anilor 1939-1989.

Obiectivele cercetării: de a descoperi conținutul conceptului de "romi" prin prisma "etnicității" și " identității etnice»; de a generaliza și sistematiza informațiile colectate privind studierea și interpretarea "problemei romilor" în Slovacia, inclusiv bazându-se pe materialele de arhivă, care anterior nu au fost studiate; analiza evoluției problemei romilor în timpul celui de al Doilea război mondial și de reconstrucție post-război, ceia ce a provocat un nou val de mișcare a romilor; de a analiza atitudinea autorităților slovace privind comunitatea romilor în Slovacia pe parcursul anilor 1939-1945; de a identifica particularitățile de politică penală a romilor; de a identifica și de a descoperi caracteristicile de funcționare a echipelor de muncă pentru romi și persoanelor asociate; de a analiza măsurile de urmărire a romilor din Slovacia, după ocupația militară germană; de a analiza politica de stat a Slovaciei față de romi de-a lungul anilor 1950-1960 și impactul acesteia asupra procesului de integrare a romilor în societatea slovacă; de a descrie specificul de dezvoltarea etnosocială a romilor din Slovacia în perioada anilor 1939-1989; de a analiza şi a lua în considerare caracteristicile socio-economice de integrare a romilor în societatea slovacă până la începutul "revoluției de catifea"; de a lua în considerare particularitățile de funcționare a Uniunii romilor din Slovacia, care a influențat politica de stat a Slovaciei.

Noutatea și originalitatea științifică a studiului sunt determinate de faptul că studiul a fost efectuat pentru prima data, dând o analiză holistică a politicii publice a Slovaciei pe tema romilor în perspectiva premiselor istorice și politice. Rezultatele studiului au permis să propună o anumită periodizare a mișcării romilor în perioada și după cel de-al Doilea Război Mondial. Originalitatea cercetării constă în elaborarea cronologiei principalelor etape de dezvoltare a dialogului politic cu comunitatea romilor și în identificarea de noi documente privind baza relației cauză-efect între punerea în aplicare a programului de integrare a romilor în societatea și economia slovacă și luarea deciziilor în acest domeniu.

Rezultate fundamental noi. Studiul a permis să dezvăluie specificul legal, politic și social-economic privind comunitatea de romi din Slovacia în diferite stadii de dezvoltare a acesteia; să identifice particularitățile și factorii de politizare a "problemei romilor" în aspect social-politic, în discursul public din Slovacia; să descrie rolul politicii externe si proceselor de politică internă în formarea noţiunii de "rom" în politica Slovaciei pe parcursul anilor1939-1989; să dezvăluie esența și caracteristicile de bază ale modelului slovac de soluție a problemei romilor, chestiune cheie politico-juridică și instituțională.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a cercetării constă în actualizarea și structurarea unei cunoștințe istorice concrete. Studiul oferă posibilitatea de a înțelege în totalitate schimbările în politica publică față de comunitatea romilor, de a examina modelele de construire a relațiilor cu alți actori. O secțiune importantă a studiului este relația dintre factorul național și etnic în discursul slovac. Materialele cercetării pot fi utilizate în cadrul predării disciplinelor respective în cadrul programelor instituțiilor de învățămînt superior și de profil.

Aplicarea rezultatelor științifice. Aspectele teoretice de bază ale lucrării au fost aplicate la elaborarea aplicaţiilor didactico-metodice de documentare, de lectură, prelegeri la catedră de cercetare în domeniul romologiei de la Universitatea Constantin Filozof din Nitra în anii 2013 și 2014 la disciplina "Istoria romilor"; la catedra de relații internaționale a Universității de studii Europene din Moldova la cursul de "Factorul etnic în relațiile internaționale". Concluziile și recomandările studiului au fost utilizate la întocmirea consultanță de specialitate pentru Managementul Poporului de apărător al drepturilor omului în Republica Cehă, precum și în activitatea Consiliului de administrație Memoria popoarelor Republicii Slovace, membru al cărui autorul a fost de-a lungul anilor 2012-2018.