Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / martie /

Fagotul în creația compozitorilor din Republica Moldova


Autor: Taran Vladimir
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Vladimir Andrieş
doctor, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 martie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română
Adobe PDF document0.37 Mb / în engleză

Teza

CZU 780.8:780.644.2.071.1(478)(043.3)

Adobe PDF document 3.99 Mb / în română
95 pagini


Cuvinte Cheie

capriccio, concert, fagot, sonată, sonatină, piesă, B. Dubosarschi, V. Verhola, V. Rotaru, V. Ciolac, O. Negruța, V. Vilinciuc

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea include: 1. Componenta practică care cuprinde 3 recitaluri ale autorului imprimate pe 3 DVD-uri; 2. Partea teoretică care conține: Introducere, două capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 102 titluri, 80 pagini text de bază, inclusiv exemple muzicale. Rezultatele obținute au fost reflectate în 5 publicații științifice.

Domeniul de studiu: creația componistică din Republica Moldova, interpretare instrumentală.

Scopul lucrării constă în valorificarea muzicologică și interpretativă a creațiilor pentru fagot semnate de compozitorii din Republica Moldova și elaborarea unor recomandări metodice privind interpretarea lucrărilor vizate, studiu ce va fi util atât interpreților, cât și profesorilor. Realizarea acestui scop prevede următoarele obiective: analiza particularităților stilistice și de gen ale celor mai reprezentative creații pentru fagot ale compozitorilor autohtoni; evidențierea rolului fagotului în diversificarea timbrală a muzicii contemporane și în îmbogățirea repertoriului concertistic; stabilirea metodelor de depășire a dificultăților tehnice interpretative și formularea unor recomandări cu privire la executarea pieselor analizate.

Noutatea și originalitatea științifico-practică a proiectului constă în îmbinarea cercetării teoretice și a procesului de valorificare scenică a repertoriului autohton pentru fagot. Caracterul inedit al lucrării este determinat și de faptul că, pentru prima dată în muzicologia autohtonă, muzica pentru acest instrument a devenit subiectul unei cercetări de amploare, în care au fost studiate detaliat, sub aspect muzicologic și interpretativ, cele mai reprezentative creații pentru fagot semnate de compozitorii chișinăuieni.

Valoarea aplicativă a lucrării. Materialele prezentate în teză pot fi folosite în procesul elaborării unor cercetări cu tematică adiacentă, precum și în cadrul procesului didactic în instituțiile muzicale la disciplinele Istoria muzicii naționale, Istoria artei interpretative, Instrument (fagot), Metodica predării disciplinei de specialitate, Practica artistică etc. De asemenea, ele vor fi utile interpreților, atât fagotiștilor începători, cât și celor profesioniști, care își propun ca scop interpretarea creațiilor analizate în prezentul studiu științific.

Implementarea rezultatelor științifice. Teza a fost realizată în cadrul școlii doctorale Studiul Artelor și Culturologie a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova, fiind discutată și recomandată pentru susținere de comisia de îndrumare și de consiliul Școlii Doctorale. Rezultatele cercetării au fost reflectate în 5 articole și 2 rezumate publicate, în comunicările prezentate la conferințele științifice naționale și internaționale, precum și în activitatea interpretativă a autorului.

Cuprins


1. CREAȚIILE PENTRU FAGOT ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN PERIOADA ANILOR ’70 -’90
 • 1.1. Piese pentru fagot și pian
 • 1.1.1. Piesă concertantă (Moment muzical) de Valentin Vilinciuc
 • 1.1.2. Capriccio pe tema cântecului popular Bună-i brânza din burduf pentru fagot și pian de Vladimir Rotaru
 • 1.1.3. Piesă concertantă pentru fagot și pian semnată de Boris Dubosarschi
 • 1.2. Sonata pentru fagot și pian de Vitalie Verhola
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. REPERTORIUL NAȚIONAL PENTRU FAGOT LA CONFLUENȚA SEC. XX-XXI
 • 2.1. Genul de sonată și sonatină
 • 2.1.1. Sonata-dialog pentru fagot şi pian de Vladimir Rotaru
 • 2.1.2. Sonatina pentru fagot și pian de Vladimir Ciolac
 • 2.2. Fagotul în creația lui Oleg Negruța
 • 2.2.1. Ciclul Patru piese pentru fagot și pian
 • 2.2.2. Concertul pentru fagot și orchestră
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI