Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea cadrului metodologic al exproprierii bunurilor imobile în R.Moldova


Autor: Leșan Anna
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Svetlana Albu
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 mai 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document7.56 Mb / în română

Teza

CZU 32.26:349.412.2(478)

Adobe PDF document 6.32 Mb / în română
190 pagini


Cuvinte Cheie

expropriere, proprietate, scop public, prejudiciu, valoare echitabilă, despăgubire

Adnotare

Structura tezei: lucrarea conține adnotare, introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie, 134 pagini text de bază, 46 figuri, 32 tabele și 6 anexe 140 surse bibliografice. Rezultatele cercetării au fost publicate în 8 lucrări științifice.

Scopul cercetării: dezvoltarea unui cadru metodologic și procedural coerent al exproprierii bunurilor imobile pentru utilitate publică în R.Moldova și elaborarea metodologiei de estimare a cuantumului despăgubirilor în urma exproprierii.

Obiectivele cercetării: Argumentarea importanței exproprierii bunurilor imobile pentru utilitate publică în R.Moldova în contextul aderării la UE; studierea practicilor internaționale de utilizare a exproprierii în scopul păstrării patrimoniului arhitectural național; armonizarea aspectelor procedurale privind exproprierea bunurilor imobile pentru utilitate publică în R.Moldova; identificarea dificultăților metodologice de estimare a mărimii despăgubirilor în cazul exproprierii bunurilor imobile pentru utilitate publică în R.Moldova; elaborarea metodologiei de estimare a cuantumului despăgubirilor în cazul exproprierii pentru utilitate publică în condițiile R.Moldova în conformitate cu principiile corectitudinii, transparenței și asigurării egale a intereselor.

Noutatea și originalitatea științifică: Aprofundarea cercetărilor teoretice și practice privind evaluarea bunurilor imobile pe piețele emergente; identificarea particularităților evaluării bunurilor imobile în scopul exproprierii; aplicarea conceptelor și principiilor teoriei evaluării în scopul argumentării cuantumului prejudiciului cauzat de exproprierea bunurilor.

Rezultatele obținute: Elaborarea propunerilor de armonizare a procesului de expropriere: concretizarea etapelor procesului de expropriere, proiectarea unei structuri ad-hoc pentru gestiunea procesului de expropriere, elaborarea metodologiei de estimare a cuantumului despăgubirilor în cazul exproprierii pentru utilitate publică în condițiile R.Moldova. Semnificația teoretică: Dezvoltarea teoriei evaluării și a cadrului metodologic al evaluării bunurilor imobile în funcție de destinație în condițiile pieței emergente.

Valoarea aplicativă: Recomandările procedurale și metodologice elaborate pot fi utilizate în cadrul proiectelor de utilitate publică care implică exproprierea bunurilor imobile în scopul minimizării riscurilor în procesul de implementare a proiectelor, evitarea conflictelor, reducerea termenului de implementare, planificarea justă a cheltuielilor bugetare și excluderea componentei speculative.

Implementarea rezultatelor științifice: Metodologia de estimare a cuantumului despăgubirilor este recomandată în calitate de Ghid practic pentru evaluatorii calificați ai bunurilor imobile membrii „Camerei Naționale de Imobil din Republica Moldova”. Indicațiile metodice privind determinarea cuantumului despăgubirii în procesul exproprierii au fost implementate în activitatea SC „IMOVAL” SRL, Rezultatele cercetării au fost prezentate în cadrul conferințelor științifice, publicate în reviste științifice și de profil.

Cuprins


1. EXPROPRIEREA BUNURILOR IMOBILE: NECESITATE, ASPECTE JURIDICE, ORGANIZAȚIONALE ȘI ECONOMICE
 • 1.1. Argumenatrea necesității exproprierii bunurilor imobile pentru utilitate publică
 • 1.2. Aspecte juridice privind exproprierea bunurilor imobile în Republica Moldova
 • 1.3. Aspecte organizaționale și economice privind exproprierea bunurilor imobile în Republica Moldova
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA PRACTICILOR EXPROPRIERII BUNURILOR IMOBILE
 • 2.1. Exproprierea prin prisma experienței internaționale
 • 2.2. Evaluarea bunurilor imobile pentru expropriere conform Standadelor Internaționale și Europene de Evaluare
 • 2.3. Problematica exproprierii în R.Moldova. Situația de caz în construcția conductei de gaze pe direcția Ungheni–Chișinău
 • 2.4. Exproprierea – instrument de protejare a patrimoniului cultural
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DETERMINAREA CUANTUMULUI DESPĂGUBIRILOR ÎN URMA EXPROPRIERII ÎN FOLOS COMUNITAR
 • 3.1. Influența procesului exproprierii asupra pieței imobiliare
 • 3.1.1. Studiul de caz 1. Valoarea terenului agricol în funcție de data evaluării
 • 3.1.2. Studiul de caz 2. Valoarea terenului cu plantații multianuale în funcție de data evaluării
 • 3.1.3. Concluzii și propuneri
 • 3.2. Problematica algoritmului de calcul al cuantumului despăgubirii în procesul exproprierii bunurilor imobile în R.Moldova
 • 3.3. Estimarea cuantumului despăgubirilor
 • 3.3.1. Studu de caz. Determinarea cuantumului despăgubirilor pentru un teren agricol liber
 • 3.3.2. Studiu de caz. Estimarea cuantumului despăgubirilor pentru un teren cu plantații multianuale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
ANEXE
Declarația privind asumarea răspunderii
Curriculum vitae