Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / /

Managementul strategic al resurselor umane: abordarea multinivel


Autor: Guseinov Igor
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Ludmila Bilaş
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 septembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.98 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.02 Mb / în română

Teza

CZU 65.012.4:334.02

Adobe PDF document 6.44 Mb / în rusă
199 pagini


Cuvinte Cheie

resurse umane, management strategic, abordarea multinivel, capital uman, migrație, efect sistemic și sinergic

Adnotare

Volumul și structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 236 de titluri, 21 anexe, 142 de pagini text de bază (până la Bibliografie), 56 de figuri și 7 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 15 lucrări științifice.

Domeniu de studiu: Economie și managementul în domeniu de activitate.

Obiectul cercetării: resursele umane la etapa actuală de dezvoltare a Republicii Moldova.

Scopul cercetării: este aprofundarea bazelor teoretice și elaborarea recomandărilor metodologice și practice în domeniul managementului strategic al resurselor umane pentru Republica Moldova, în conformitate cu cele mai înalte standarde pentru atingerea efectului sistemic - sinergic, atât la nivelul organizației, cât și la nivelul de stat.

Obiectivele cercetării: a studia și identifica rolul resurselor umane în managementul strategic; a cerceta sistemele și abordările moderne ale managementului strategic al resurselor umane; a analiza situația demografică și piața muncii la nivel de stat al Republicii Moldova și la nivel regional al UTA Găgăuzia; a analiza abordările existente în managementul resurselor umane în Republica Moldova; a cerceta corelarea strategiilor de dezvoltare a statului și a strategiilor generale ale organizațiilor cu strategiile complementare de management al resurselor umane; a elabora recomandările cu privire la abordările aplicate ale managementului resurselor umane în conformitate cu cele mai înalte standarde pentru atingerea unui efect sistemic - sinergic; a forma un model optim multinivel de management strategic al resurselor umane în Republica Moldova și a elabora recomandările pentru aplicarea sa practică.

Noutatea și originalitatea științifică: constă în justificarea metodologică și elaborarea recomandărilor științifico-practice în aplicarea abordărilor moderne ale managementului resurselor umane bazate pe abordarea multinivel pentru atingerea unui efect sistemico-sinergic.

Problema științifică importantă soluționată în cercetare: justificarea aplicării unei abordări de multinivel în managementul strategic al resurselor umane în scopul atingerii unui efect sistemico-sinergic.

Semnificația teoretică: studierea abordărilor și justificarea aplicării unei abordări de multinivel în managementul strategic al resurselor umane în condiții actuale.

Valoarea aplicativă a lucrării: elaborarea și testarea unui model de abordare multinivel a managementului resurselor umane, utilizat în activitățile întreprinderilor și elaborarea politicilor guvernamentale.

Implementarea rezultatelor științifice: testare rezultatelor științifice s-a efectuat la întreprinderea SRL „Avdarma-Proect”, elaborarea inițiativelor legislative și a politicilor guvernamentale. Rezultatele cercetării au fost prezentate la conferințe științifice naționale și internaționale, precum și reflectate în articole științifice.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ: ЗНАЧЕНИЕ МНОГОУРОВНЕВОГО ПОДХОДА
 • 1.1. Эволюция концепции управления человеческими ресурсами
 • 1.2. Методологические подходы к исследованию человеческих ресурсов
 • 1.3. Человеческие ресурсы в системе стратегического управления
 • Основные выводы по главе 1

2. ВЫЗОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
 • 2.1 Исследование национального рынка труда Республики Молдова: ключевые факторы
 • 2.2 Формирование человеческого капитала для восстановления рынка труда в молдавских условиях
 • 2.3 Стратегический менеджмент человеческих ресурсов в региональном аспекте и в организациях АТО Гагаузия
 • Основные выводы по Главе 2

3. СТРАТЕГИЯ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СИСТЕМНО – СИНЕРГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
 • 3.1 Многоуровневый подход к совершенствованию стратегического менеджмента человеческих ресурсов в организациях
 • 3.2 Совершенствование механизма стратегического менеджмента человеческих ресурсов в организациях как части системы макроуровня
 • Основные выводы по Главе 3

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Декларация об ответственности
CV автора