Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Criminalitatea latentă: analiza criminologică şi măsuri de preve-nire


Autor: Varvarici Gheorghii
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Veaceslav Ursu
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 noiembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2023

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Teza

CZU 343.9(043.3)

Adobe PDF document 1.88 Mb / în română
203 pagini


Cuvinte Cheie

criminalitatea latentă; cercetarea criminalităţii latente; caracteristicile criminalităţii latente; clasificarea criminalităţii latente; consecinţele criminalităţii latente; estimarea criminalităţii latente; prevenirea criminalităţii latente

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 317 titluri, 7 anexe, 140 pagini text de bază, rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării constă în cercetarea criminologică complexă a criminalităţii latente în vederea elaborării unor recomandări argumentate ştiinţific, orientate spre perfecţionarea reglementărilor juridice şi eficientizarea practicii de prevenire a fenomenului investigat.

Obiectivele cercetării: analiza materialelor ştiinţifice referitoare la tema tezei; elucidarea dimensiunilor criminologice ale criminalităţii latente; identificarea măsurilor de prevenire a criminalităţii latente.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică derivă din abordarea complexă a fenomenului investigat la nivel de teză d doctorat. Pe acest suport, au fost formulate concluzii şi recomandări teoretice în vederea îmbunătăţirii măsurilor de prevenire a criminalităţii latente.

Rezultatele obţinute care contribuie la soluţionarea unei probleme ştiinţifice importante rezidă în elaborarea cadrului conceptual privind particularităţile criminologice ale criminalităţii latente la etapa actuală, precum şi fundamentarea unor concluzii şi propuneri care permit de a realiza o abordare complexă în procesul perfecţionării practicii de prevenire a tipului respectiv de criminalitate.

Semnificaţia teoretică: informaţiile conţinute în teză lărgesc cunoştinţele în domeniul investigat şi pot fi utilizate pentru studierea în continuare a fenomenului criminalităţii latente. Concomitent, importanţa teoretică a lucrării constă în faptul că ideile, concluziile şi recomandările evidenţiate completează fundamentele teoretice ale prevenirii acestui gen de criminalitate.

Valoarea aplicativă constă în faptul că ideile ştiinţifice şi concluziile cuprinse în conţinutul tezei pot fi utilizate în procesul de studii din cadrul instituţiilor de învăţământ cu profil juridic şi, în plan doctrinar-teoretic, ca material iniţial pentru o abordare mai profundă a criminalităţii latente.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: analizele, concluziile şi recomandările formulate îşi găsesc aplicabilitatea în realizarea unor noi studii ştiinţifice, în procesul de elaborare a normelor juridice, în programele de studii ale instituţiilor de învăţământ, dar şi în activitatea organelor abilitate cu competenţe de prevenire şi combatere a criminalităţii.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETCO-DOCTRINARE CU PRIVIRE LA CRIMINALITATEA LATENTĂ
 • 1.1. Evoluţia cercetărilor cu privire la fenomenul criminalităţii latente
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice referitoare la tema tezei publicate în Republica Moldova, România şi Federaţia Rusă
 • 1.3. Cercetarea criminalităţii latente în doctrina de specialitate a altor state
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

 • 2. DIMENSIUNI CRIMINOLOGICE ALE CRIMINALITĂŢII LATENTE
  • 2.1. Conceptul şi caracteristicile criminalităţii latente
  • 2.2. Clasificări ale criminalităţii latente
  • 2.3. Consecinţele criminalităţii latente
  • 2.4. Cauzele şi condiţiile criminalităţii latente
  • 2.5. Factorii care condiţionează apariţia şi evoluţia caracterului latent al unor tipuri de criminalitate
  • 2.6. Concluzii la capitolul 2

  3. PREVENIREA CRIMINALITĂŢII LATENTE
  • 3.1. Metode şi tehnici de estimare a stării criminalităţii latente
  • 3.2. Măsuri de prevenire a criminalităţii latente în contextul acţiunilor de prevenire
  • a criminalităţii relevate
  • 3.3. Direcţii prioritare de prevenire a criminalităţii latente
  • 3.4. Măsuri orientate spre diminuarea latenţei unor tipuri de criminalitate
  • 3.5. Concluzii la capitolul 3

  CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
  BIBLIOGRAFIE
  ANEXE
  DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
  CV AL AUTORULUI