Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / mai /

Perfecţionarea organizării administrării resurselor umane în întreprinderile de producere a berii, a apei minerale şi a băuturilor răcoritoare din Republica Moldova


Autor: Yaakov Tichman
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Iurie Lariuşin
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 mai 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document1.59 Mb / în română
Adobe PDF document0.52 Mb / în rusă

Teza

CZU 658.3.012.4: 663.4 (478) (043) 658.3.012.4: 663.6 (478) (043)

Adobe PDF document 1.41 Mb / în rusă
167 pagini


Cuvinte Cheie

management, resurse umane, managementul resurselor umane, organizarea conducerii resurselor umane, planificarea resurselor umane, selectarea şi repartizarea personalului, evaluarea personalului, atestarea personalului, trainingul personalului, politica socială a întreprinderii

Adnotare

Teza de doctorat are ca scop studierea problemelor de organizare a managementului resurselor umane într-o serie de întreprinderi din Republica Moldova, în vederea identificării soluţiilor optime de eficientizare a activităţii structurilor economice.

În lucrare sînt definite actualele tendinţe ale dezvoltării managementului resurselor umane în teoria şi practica mondială, în ansamblu, şi în Republica Moldova, în particular. În procesul cercetării a fost aplicată abordarea metodologică complexă, care a permis depistarea şi analiza condiţiilor, a factorilor şi a potenţialelor oportunităţi de perfecţionare a administrării resurselor umane la macro- şi micronivel.

O atenţie deosebită se acordă problemelor activităţii funcţionale a serviciului de administrare a resurselor umane în întreprinderi, precum şi programelor sociale ale întreprinderilor-lider în producerea băuturilor fără alcool. Un loc aparte, în teza de doctorat, îl ocupă cercetarea unei funcţii importante a administrării resurselor umane ale întreprinderii – evaluarea personalului companiei.

Rezultatele studiului, concluziile şi recomandările practice ale tezei de doctorat pot fi utilizate direct în cadrul structurilor de business, în scopuri ştiinţifice şi de instruire, contribuind, astfel, la dezvoltarea continuă a teoriei şi practicii managementului resurselor umane