Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte teoretice şi metodologice ale sistemului de monitorizare şi control la întreprinderile din Republica Moldova


Autor: Bodrug Doina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Marina Belostecinic
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document1.82 Mb / în română

Teza

CZU 658.56 (478) (043)

Adobe PDF document 6.21 Mb / în română
177 pagini


Cuvinte Cheie

control, monitorizare, controlling, funcţia de control, etapele controlului, procesul de control, control de clan, control birocratic, controlul statistic, controlul total, poka-yoke, controlul eficienţei, zero-monitorizare, controlul documentaţiei, controlul proceselor, sistemul de control, sistem de management al calităţii, audit, neconformităţi

Adnotare

Teza de doctorat este consacrată studierii celor mai importante aspecte teoretice şi metodologice ale sistemului de monitorizare şi control la întreprinderile din Republica Moldova, în general, iar în particular a auditului ca instrument de bază al monitorizării şi controlului sistemului de management al calităţii. În lucrare a fost analizat control la nivel microeconomic.

În teză sunt analizate aşa precepte precum „control”, „monitorizare”, „controlling”, „funcţia de control”, „procesul de control”, „controlul statistic”, „controlul total”, „controlul documentaţiei”, „controlul sistemului de management al calităţii”, „audit”, neconformităţi. Este analizat sistemul de monitorizarea şi control ca element al sistemului de management. Este concretizat preceptul de control şi cel de monitorizare. Sunt scoase în evidenţă caracteristicile de bază ale controlului, factorii ce determină importanţa şi necesitatea lui. Un loc deosebit îl ocupă analiza controlului ca funcţie mangerială, evidenţiindu-se obiectivele, principiile, cerinţele şi rolul lui, precum şi interdependenţa cu alte funcţii ale managementului, fiind redate particularităţile controlului ca element al organizaţiei bazate pe proces. În teza este analizat controlul şi monitorizarea în teoriile TQM, Programul practic de revoluţionare a întreprinderilor, HACCP, ISO 9000. Este efectuată o analiză comparativă a controlului în diferite sisteme manageriale: atât în cadrul companiilor, ca sistem managerial complex, cât şi în cadrul sistemelor de management elaborate sub formă de metodologii sau standarde internaţional recunoscute.

În teză se acordă atenţie metodologiei utilizată în elaborarea unui program de audit ca instrument important al sistemului de monitorizare şi control în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova, efectuându-se analiza rezultatelor auditului sistemului de management al calităţii în cadrul întreprinderilor sectorului viti-vinicol din Republica Moldova. Este efectuată o sistematizare a principalelor neconformităţi întâlnite în cadrul întreprinderilor sectorului vitivinicol din Republica Moldova şi elaborate un set de propuneri şi recomandări ce ar facilita elaborarea unui sistem de monitorizare şi control complex şi implementarea sistemelor de management al calităţii în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova

Conţinutul de bază şi rezultatele investigaţiilor au fost prezentate în cadrul simpozioanelor şi conferinţelor economice internaţională şi analizate în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova. Rezultatele cercetării prezentate poartă un caracter teoretico-conceptual, metodologic şi aplicativ şi pot fi utilizate în elaborarea unui sistem de control în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova. Totodată, aceste rezultate pot fi utilizate şi în procesul didactic în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru cursurile universitare şi de masterat.

Cuprins


CAPITOLUL I. Esenţa şi importanţa controlului în teoriile manageriale
  • 1. Definirea conceptului de control în management
  • 2. Caracteristica şi esenţa controlului ca funcţie managerială
  • 3. Etapele controlului ca element al organizaţiei bazate pe proces

CAPITOLUL II. Principiile esenţiale ale procesului de monitorizare şi control în sisteme de management bazate pe practicile şi standardele internaţionale
  • 1. Specificul activităţii de control în companiile internaţionale
  • 2. Controlul şi monitorizarea în concepţia TQM
  • 3.Controlul în concepţia standardelor internaţionale ISO 9000, HACPP/ISO22000

CAPITOLUL III Perfecţionarea sistemului de monitorizare şi control în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova
  • 1. Metodologia utilizată în elaborarea unui program de audit ca instrument important al sistemului de monitorizare şi control în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova
  • 2. Perfecţionarea sistemului de monitorizare şi control în cadrul întreprinderilor vinicole din Republica Moldova