Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Organizarea şi eficienţa economică a utilizării parcului de maşini şi tractoare în agrucultură


Autor: Negritu Ghenadie
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Petru Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 631.3:003.13(478)

Adobe PDF document 3.59 Mb / în română
177 pagini


Cuvinte Cheie

baza tehnico-materială, progresul tehnico-ştiinţific, unelte de muncă,automatizare, mecanizare, revoluţia tehnico-ştiinţifică, capital fix, mijloace fixe, ramuri de dezvoltare, consumuri, criterii, tipuri, utilizare, organizare, eficienţă, investiţii, capacitate de lucru, uzură, efect, management, aprovizionare, metode, productivitate, compensare, consumuri fixe şi variabile, viteză, lăţimea agregatului, sistemul de indicatori, asigurare, coeficienţi de utilizare, costul unitar, rentabilitate, consumuri de muncă, factori intensivi şi extensivi, structura, sistemul de maşini, evoluţie, suprafeţe, grad de asigurare, metodologie, dimensionare, normative, plan, volum de lucru, argumentare, dotare, prognozare, optimizare

Adnotare

Teza de doctor este dedicată cercetărilor teoretice şi practice referitor la organizarea şi eficienţa economică a utilizării parcului de maşini şi tractoare.

În baza studierii lucrărilor ştiinţifice a savanţilor economişti, autorul concretizează în esenţă şi conţinutul progresului tehnico-ştiinţific, metodele aprecierii eficienţei economice a aplicării noilor mijloace tehnice, managementul aprovizionării cu resurse de producţie şi indicatorii eficienţei utilizării parcului de maşini şi tractoare. O atenţie deosebită i se acordă problemelor metodologice ale utilizării şi planificării necesarului în tehnică.

Studierea organizării utilizării parcului de maşini şi tractoare demonstrează o creştere relativă a eficienţei tehnicii, însă starea fizică a ei nu permite realizarea unei eficienţe înalte.

În continuare autorul studiază componenţa sistemului de maşini, bazele organizatorico-economice a utilizării parcului de maşini şi tractoare, mecanizarea proceselor de muncă. Este efectuată analiza profundă a structurii şi eficienţei mijloacelor fixe şi a tehnicii.

O atenţie deosebită li se acordă direcţiilor sporirii eficienţei economice a utilizării parcului de maşini şi tractoare. Autorul a elaborat şi propune o nouă metodă şi indicatori de apreciere a eficienţei economice a utilizării parcului de maşini şi tractoare. Rezervele principale de sporire a eficienţei economice în ceea ce priveşte utilizărea parcului de maşini şi tractoare, după părerea autorului sunt: menţinerea în stare de funcţionare şi dotare optimă cu tractoare şi maşini agricole, creşterea rolului factorilor extensivi şi intensivi, optimizarea componenţei parcului de maşini şi tractoare, prognozarea reducerii costului unitar al 1 ha convenţional etc.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretice ale progresului tehnico-ştiinţific şi indicatorii eficienţei utilizării parcului de maşini şi tractoare
 • 1.1. Progresul tehnico-ştiinţific şi metoda aprecierii eficienţei economice a aplicării noilor mijloace tehnice
 • 1.2. Managementul aprovizionării cu resurse de producţie şi direcţiile dezvoltării progresului tehnico-ştiinţific în agricultură
 • 1.3. Indicatorii eficienţei utilizării parcului de maşini şi tractoare şi metoda lor de calcul

CAPITOLUL II. Organizarea şi eficienţa utilizării parcului de maşini şi tractoare
 • 2.1. Sistemul de maşini, mecanizarea proceselor şi bazele organizatorico-economice a utilizării parcului de maşini şi tractoare
 • 2.2. Analiza structurii şi eficienţei economice a mijloacelor fixe de producţie
 • 2.3. Eficienţa utilizării parcului de maşini şi tractoare

CAPITOLUL III. Direcţiile sporirii eficienţei economice a utilizării parcului de maşini şi tractoare
 • 3.1. Argumentarea economică a componenţei parcului de maşini şi tractoare şi plăţii de arendă în Staţiunile Tehnologice de Maşini
 • 3.2. Dotarea optimă cu tractoare şi maşini agricole
 • 3.3. Rolul factorilor extensivi şi intensivi în utilizarea raţională a parcului de maşini şi tractoare
 • 3.4. Prognozarea reducerii costului unitar şi optimizarea componenţei parcului de maşini şi tractoare
  • 3.4.1. Prognozarea reducerii costului unitar
  • 3.4.2. Optimizarea componenţei parcului de maşini şi tractoare