Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Particularităţile psihologice ale identităţii etnice la adolescenţi


Autor: Lucia Gaşper
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Irina Caunenco
doctor, conferenţiar cercetător, Centrul de Cercetări Medicale si Socio-Demografice ale Familiei al AŞM
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

identitate etnică, etnicitate, autoconştiinţă etnică, toleranţă etnică, intoleranţă etnică, preferinţe etnice, atitudini etnice, autostereotip, heterostereotip, identitate bietnică, relaţii interetnice, majoritate etnică, minorităţi etnice, distanţă socială, marginalizare.

Adnotare

A fost realizat un studiu al identităţii etnice la adolescenţi, la care au participat mai multe grupuri etnice, constituite din adolescenţi moldoveni (români), ruşi, ucraineni, bulgari, găgăuzi. S-a studiat structura identităţii etnice în funcţie de mediul etnic de contact şi de apartenenţă la grupul „majoritar” sau „minoritar”.

Ipoteza conform căreia identitatea etnică a adolescenţilor este determinată de apartenenţa la grup s-a confirmat. La adolescenţii de etnie titulară identitatea etnică este monoetnică, aceştia identificîndu-se cu propriul grup etnic, ceea ce a demonstrat compararea auto- şi heterostereotipurilor; ierarhiei preferinţelor etnice; distanţei sociale, prevalarea tendinţelor afiliative.

Adolescenţii ruşi, la fel ca reprezentanţii etniei titulare, se identifică numai cu propriul grup etnic. La adolescenţii ucraineni, bulgari, găgăuzi s-au înregistrat trei niveluri de bietnicitate cu grupul ruşilor. Nivelul înalt – la bulgari, apropierea manifestîndu-se atît la nivel de personalitate, cît şi de grup, prioritate avînd autgrupul. Nivelul mediu – la ucraineni, cu prioritate la nivel de personalitate cu grupul lor, iar la nivel de grup apropierea cu autgrupul. Nivelul redus – la găgăuzi, la care apropierea cu autgrupul are loc la nivel de personalitate. La adolescenţii şi tinerii găgăuzi prevalează tendinţele afiliative. Se poate de presupus intensificarea ulterioară a autoconştiinţei etnice la această etnie, care în prezent cunoaşte un proces de renaştere culturală în legătură cu crearea UTA Găgăuzia (Găgăuz-Ery).

În studiu s-a menţionat potenţialul grupelor etnice studiate în domeniul relaţiilor interetnice: la toate grupurile etnice s-au înregistrat autostereotipuri etnice pozitive, distanţa socială apropiată, ceea ce se explică prin convieţuirea istorică paşnică de lungă durată. Totodată, există şi o anumită distanţare a minorităţilor etnice de etnia titulară, este redus nivelul de comunicare al acestora, este sporit numărul de „oscilatori” în ceea ce priveşte perceperea situaţiei sociale.

S-a efectuat analiza teoretică a problemei toleranţei etnice şi s-au indicat căile de formare a ei. A fost analizat lucrul practic înfăptuit în domeniul formării toleranţei etnice în diferite regiuni ale Republicii Moldova, s-a propus un program-model de formare a toleranţei interetnice şi a competenţei interculturale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamente teoretice şi metodologice de studiere a identităţii etnice
  • 1.1. Delimitarea conceptuală a noţiunilor de „identitate etnică” şi de „autoconştiinţă etnică”
  • 1.2. Bazele teoretice şi empirice ale studierii identităţii etnice în psihologie
  • 1.3. Aspecte socioculturale ale cercetării etnosului şi identităţii etnice în Republica Moldova
  • 1.4. Problemele genezei identităţii etnice în psihologia dezvoltării

CAPITOLUL II. Cercetarea empirică a identităţii etnice la adolescenţi
  • 2.1. Schema conceptuală, procedura şi instrumentarul metodic
  • 2.2. Prezentarea şi analiza rezultatelor cercetării particularităţilor psihologice ale identităţii etnice la adolescenţi
  • 2.2.1. Studierea stereotipurilor etnice şi a tendinţelor afiliative
  • 2.2.2. Studierea ierarhiei preferinţelor etnice şi a montajelor psihologice de interacţiune intergrupală

CAPITOLUL III. Modalităţi psihologice de dezvoltare a interacţiunii identităţii etnice şi a toleranţei în psihologia vîrstelor şi în cea socială
  • 3.1. Fundamente teoretice conceptuale ale programului de dezvoltare a toleranţei etnice utilizate în training 88
  • 3.2. Modalităţi practice de dezvoltare a toleranţei etnice la adolescenţi