Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Particularităţile psihologice ale identităţii etnice la adolescenţi


Autor: Lucia Gaşper
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Irina Caunenco
doctor, conferenţiar cercetător, Centrul de Cercetări Medicale si Socio-Demografice ale Familiei al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 37.015.3: 159.922 (043.2)

Adobe PDF document 1.18 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

identitate etnică, etnicitate, autoconştiinţă etnică, toleranţă etnică, intoleranţă etnică, preferinţe etnice, atitudini etnice, autostereotip, heterostereotip, identitate bietnică, relaţii interetnice, majoritate etnică, minorităţi etnice, distanţă socială, marginalizare.

Adnotare

A fost realizat un studiu al identităţii etnice la adolescenţi, la care au participat mai multe grupuri etnice, constituite din adolescenţi moldoveni (români), ruşi, ucraineni, bulgari, găgăuzi. S-a studiat structura identităţii etnice în funcţie de mediul etnic de contact şi de apartenenţă la grupul „majoritar” sau „minoritar”.

Ipoteza conform căreia identitatea etnică a adolescenţilor este determinată de apartenenţa la grup s-a confirmat. La adolescenţii de etnie titulară identitatea etnică este monoetnică, aceştia identificîndu-se cu propriul grup etnic, ceea ce a demonstrat compararea auto- şi heterostereotipurilor; ierarhiei preferinţelor etnice; distanţei sociale, prevalarea tendinţelor afiliative.

Adolescenţii ruşi, la fel ca reprezentanţii etniei titulare, se identifică numai cu propriul grup etnic. La adolescenţii ucraineni, bulgari, găgăuzi s-au înregistrat trei niveluri de bietnicitate cu grupul ruşilor. Nivelul înalt – la bulgari, apropierea manifestîndu-se atît la nivel de personalitate, cît şi de grup, prioritate avînd autgrupul. Nivelul mediu – la ucraineni, cu prioritate la nivel de personalitate cu grupul lor, iar la nivel de grup apropierea cu autgrupul. Nivelul redus – la găgăuzi, la care apropierea cu autgrupul are loc la nivel de personalitate. La adolescenţii şi tinerii găgăuzi prevalează tendinţele afiliative. Se poate de presupus intensificarea ulterioară a autoconştiinţei etnice la această etnie, care în prezent cunoaşte un proces de renaştere culturală în legătură cu crearea UTA Găgăuzia (Găgăuz-Ery).

În studiu s-a menţionat potenţialul grupelor etnice studiate în domeniul relaţiilor interetnice: la toate grupurile etnice s-au înregistrat autostereotipuri etnice pozitive, distanţa socială apropiată, ceea ce se explică prin convieţuirea istorică paşnică de lungă durată. Totodată, există şi o anumită distanţare a minorităţilor etnice de etnia titulară, este redus nivelul de comunicare al acestora, este sporit numărul de „oscilatori” în ceea ce priveşte perceperea situaţiei sociale.

S-a efectuat analiza teoretică a problemei toleranţei etnice şi s-au indicat căile de formare a ei. A fost analizat lucrul practic înfăptuit în domeniul formării toleranţei etnice în diferite regiuni ale Republicii Moldova, s-a propus un program-model de formare a toleranţei interetnice şi a competenţei interculturale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamente teoretice şi metodologice de studiere a identităţii etnice
  • 1.1. Delimitarea conceptuală a noţiunilor de „identitate etnică” şi de „autoconştiinţă etnică”
  • 1.2. Bazele teoretice şi empirice ale studierii identităţii etnice în psihologie
  • 1.3. Aspecte socioculturale ale cercetării etnosului şi identităţii etnice în Republica Moldova
  • 1.4. Problemele genezei identităţii etnice în psihologia dezvoltării

CAPITOLUL II. Cercetarea empirică a identităţii etnice la adolescenţi
  • 2.1. Schema conceptuală, procedura şi instrumentarul metodic
  • 2.2. Prezentarea şi analiza rezultatelor cercetării particularităţilor psihologice ale identităţii etnice la adolescenţi
  • 2.2.1. Studierea stereotipurilor etnice şi a tendinţelor afiliative
  • 2.2.2. Studierea ierarhiei preferinţelor etnice şi a montajelor psihologice de interacţiune intergrupală

CAPITOLUL III. Modalităţi psihologice de dezvoltare a interacţiunii identităţii etnice şi a toleranţei în psihologia vîrstelor şi în cea socială
  • 3.1. Fundamente teoretice conceptuale ale programului de dezvoltare a toleranţei etnice utilizate în training 88
  • 3.2. Modalităţi practice de dezvoltare a toleranţei etnice la adolescenţi