Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iunie /

Managementul resurselor investiţionale în reţeaua de distribuire a companiilor petroliere internaţionale


Autor: Vlad Polearuş
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Sergiu Chircă
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 iunie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 658.012.4:339.727.22: 339.97:665.61 (498)

Adobe PDF document 1.38 Mb / în română
160 pagini


Cuvinte Cheie

Management corporativ, companie internaţională, companie transnaţională, sistem de management corporativ, globalizarea-concept, antiglobalism, industria petrolieră, companii petroliere, piaţa produselor petroliere, reţea de distribuţie, premisele formării companiilor internaţionale, fuziuni, achiziţii, cod voluntar de guvernanţă corporativă, modele de integrare pentru ţările europene, mecanisme de gestionare a resurselor investiţionale, resursele investiţionale, metode de finanţare, cooperare, coparticipare, model de contract „IpFranCo”

Adnotare

Teza de doctorat este axată pe cercetarea impactului globalizării asupra managementului corporativ, studierea diverselor şi controversatelor precepte cu referinţă asupra corporaţiilor, conducerii corporative şi globalizării. Autorul defineşte sistemul de management corporativ internaţional drept ansamblul elementelor cu caracter decizional, organizatoric, informaţional, instituţional, etc. din cadrul economiei globale, prin intermediul cărora se exercită ansamblul proceselor şi relaţiilor, în vederea obţinerii unor performanţe. A fost prezentată viziunea autorului bazată pe proces referitor la modificările ce au loc în mediul extern internaţional, în sistemul de management corporativ. Sunt cerecetate unele fuziuni în managementul corporativ contemporan ca rezultat al dezvoltării economice generale.

În teză sunt analizate aşa precepte precum management corporativ, companie internaţională, companie transnaţională, sistem de management corporativ, industria petrolieră, companii petroliere, reţea de distribuţie, premisele formării companiilor internaţionale, fuziuni, achiziţii, cod voluntar de guvernanţă corporativă, modele de integrare pentru ţările europene, mecanisme de gestionare a resurselor investiţionale, resursele investiţionale, metode de finanţare, cooperare, coparticipare, model de contract „IpFranCo”.

În teză se acordă atenţie metodologiei utilizată în analizată piaţei produselor petroliere din România, menţionându-se importanţa acestui segment de piaţă atractiv pentru companiile petroliere internaţionale. Aici este efectuată o analiză comparativă a tendinţelor mondiale recente privind industria petrolieră şi a pieţei diferitor companii petroliere ce activează în România. Reieşind din schimbările care au loc în managementul corporativ al companiilor petroliere, s-au studiat mecanismele de formare şi gestionare a resurselor investiţionale. Ca finalitate s-au propus şi analizat trei metode de finanţare: metoda agresivă de finanţare, metoda moderată de finanţare şi metoda conservativă de finanţare.

Conţinutul de bază şi rezultatele investigaţiilor au fost prezentate în cadrul simpozioanelor şi conferinţelor economice internaţionale şi analizate în cadrul întreprinderilor din România şi Republica Moldova. Rezultatele cercetării prezentate poartă un caracter teoretico-conceptual, metodologic şi aplicativ şi pot fi utilizate în elaborarea unui sistem de cooperare în diferite ramuri ale economiei naţionale. Autorul a elaborat un model tip de contract „IpFranCo” în baza legislaţiei României, care poate fi utilizat atât de către companiile petroliere, cât şi de alte companii, reprezentanţi ai diferitelor ramuri ale economiilor naţionale, inclusiv şi Republica Moldova Totodată, aceste rezultate pot fi utilizate şi în procesul didactic în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru cursurile universitare şi de masterat.

Cuprins


CAPITOLUL I. Managementul corporativ în perioada globalizării economice.
  • 1.1. Impactul globalizării asupra managementului corporativ .
  • 1.2. Premisele formării companiilor internaţionale în ţările în curs de tranziţie
  • 1.3. Fuziunile şi preluările în sistemul corporativ.

CAPITOLUL II. Mecanismele de gestionare a resurselor investiţionale în companiile internaţionale petroliere din România.
  • 2.1. Piaţa produselor petroliere din România.
  • 2.2. Mecanisme actuale de formare şi gestionare a resurselor investiţionale
  • 2.3. Modalităţi de finanţare a sectorului petrolier din România ca o consecinţă economică a dezvoltării corporaţiilor

CAPITOLUL III. Perfecţionarea managementului companiilor internaţionale
  • 3.1. Principiile managementului corporativ în companiile internaţionale.
  • 3.2. Vectori noi în politica investiţională a companiilor petroliere internaţionale
  • 3.3. Perfecţionarea managementului de gestionare a resurselor investiţionale prin aplicarea pachetului de contracte „IpFranCo” şi efectele acestuia .