Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Mitrofan Cioban - 70 ani


4 ianuarie 2012

Pe cântarul veşniciei anii par neobservaţi, dar raportaţi la durata vieţii umane au o pondere deosebită. În acest context, avem o deosebită plăcere să-i adresăm cele mai sincere urări de bine domnului academician Mitrofan Cioban, ajuns la frumoasa aniversare de 70 de ani. Personalitatea notorie a Domniei sale îmbină armonios şi eficient activitatea instructiv-didactică cu cea de cercetare şi pregătire a cadrelor ştiinţifice. Plin de înţelepciune şi nobleţe dascălul seamănă cu multă dragoste şi pricepere cunoştinţe şi experienţă, dar şi serveşte un exemplu bun pentru cei care-l înconjoară.

A absolvit Facultatea de Mecanică şi Matematică în 1967 şi doctorantura în 1970, Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova. Activează în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol, exercitând funcţia de lector superior, conferenţiar, cercetător ştiinţific superior (1970-1976), şef al Catedrei de Geometrie şi Metodica matematicii (1976-1983), prorector pentru probleme de ştiinţă (1983-2002) şi rector (2002-2009), şef catedră „Algebră, geometrie şi topologie (2009-prezent)

. Sub conducerea acad. Mitrofan Cioban s-au pregătit şi s-au susţinut 13 teze de doctor în ştiinţe, a fost consultant la patru teze de doctor habilitat şi peste 50 de lucrări de licenţă şi master. A fost oponent oficial la teze de doctor habilitat şi doctor în ştiinţe, membru al multor comisii şi consilii de coordonare a cercetărilor ştiinţifice şi de atestare a cadrelor ştiinţifice, este membru al Plenului Comisiei Superioare de Atestare, membru al Comisiei de acreditare a instituţiilor de învăţământ superior, membru al Comitetului pentru decernarea Premiilor de Stat. Din 1999 este preşedinte al Societăţii de Matematica din Republica Moldova.

Activitatea ştiinţifică a început-o în anul 1963, fiind încă student, şi în toată opera ştiinţifică a academicianului Cioban se evidenţiază grija pentru precizie, atenţia acordată şi celui mai mic detaliu, care, uneori, poate deveni cel mai relevant. Stilul lucrărilor, până şi formularea titlurilor, vădesc aceeaşi preocupare de claritate, de evitare a echivocului sau confuziei.

Direcţia principală de cercetări este "Clasificaţia spaţiilor şi aplicaţiilor". Această direcţie se caracterizează prin aspectul ei larg. Noţiunea de aplicaţie (ori funcţie) joacă un rol primordial în multiplele domenii ale matematicii contemporane, de exemplu: topologia şi geometria, analiza, algebra, optimizarea, teoria probabilităţilor, teoria descriptivă a mulţimilor, jocurilor etc. A rezolvat o serie de probleme complicate din matematica modernă, formulate de personalităţi notorii din domeniu. A elaborat teoria funcţiilor multivoce aplicaţiile lor, în care a demonstrat rezultatele referitoare la existenţa selecţiilor măsurabile. A propus o metodă nouă de construcţie a selecţiilor, cunoscută azi ca „procedura de selecţie Cioban”. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt expuse în cca 250 de articole publicate în prestigioase reviste din ţară şi de peste hotare, precum şi în cele 14 cărţi şi studii. A participat cu comunicări la numeroase conferinţe şi congrese internaţionale de matematică în Japonia, Rusia, SUA, Italia, Cehia, Ungaria, Franţa, Bulgaria, Germania, Canada, Elveţia, Pakistan şi alte ţări. A pregătit cursul de geometrie analitică, geometrie proiectivă, geometrie diferenţială, teoria construcţiilor geometrice, geometrie descriptivă, topologie, matematică economică, analiza funcţională şi teoria măsurilor.

Este membru al Academiei de Ştiinţe din New York, al Societăţii de Matematică din Moscova (1965), Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea, Cetăţean de onoare al raionului Ştefan Vodă.

A fost distins cu titlul de Eminent al Învăţământului superior din URSS, laureat al Premiului de Stat, Premiului Prezidiului Societăţii Ştiinţifico-Tehnice din URSS, Premiului C. C. al Komsomolului din URSS, Premiului C.C. al Komsomolului din RSSM ”Boris Glavan” şi Premiului „Academicianul Constantin Sibirschi”. Este decorat cu Ordinul „Gloria Muncii”şi cu Ordinul de Onoare.

Întreaga activitate ştiinţifică şi didactică a academicianului Mitrofan Cioban ne permite să-l considerăm nu numai ca un veritabil om de ştiinţă, recunoscut departe de hotarele ţării, dar şi ca un profesor şi manager iscusit, într-un cuvânt, o personalitate notorie a neamului nostru cu care ne mândrim.