Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Întrunirea conducătorilor de doctorat: „Doctoratul: studii de calitate, cercetare de valoare şi cadre competitive”


12 iunie 2012

Sub auspiciile Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, miercuri,la 13 iunie curent, începând cu ora 15.00, în Sala de conferinţe a Universităţii Tehnice a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 168) va avea loc întrunirea conducătorilor de doctorat din ţară. Conform programului de lucru, se vor desfăşura discuţii cu genericul „Doctoratul: studii de calitate, cercetare de valoare şi cadre competitive”.

Primul raport, întitulat „Doctoratul modern: interfaţa Educaţie–Cercetare– Economie–Societate”, va fi prezentat de acad. Valeriu CANŢER, preşedintele CNAA.

Dr., conf. cercetător Ion HOLBAN, şeful Direcţiei politici şi monitorizare doctorat, şi-a ales drept subiect „Analiza SWOT a studiilor de doctorat: cadrul normativ şi realizări în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare”

Dr. hab., prof. univ. Tatiana CALLO, şef adjunct al Direcţiei atestare va aborda tema acestei întruniri sub alt aspect: Susţinerea şi calitatea tezelor de doctorat – viziuni analitice , ceea ce ar însemna de fapt opinia argumentată a CNAA.

A fost inclus în agendă şi un alt subiect de actualitate: „De la performanţa în cercetare la teze de doctorat de excelenţă (prin prisma Concursului Naţional), ce va fi prezentat de dr. hab., conf. univ. Tatiana SPATARU, şef Secţie ştiinţe socio-umanistice.

Totodată, în cadrul acestor discuţii îşi vor împărtăşi experienţa de conducători de doctorat acad. Valeriu RUDIC, m.c. Ion TIGHINEANU, dr. hab., prof. univ. Vladimir GUŢU.

Dialogul dintre experţii CNAA şi conducătorii de doctorat se va axa pe modernizarea şi eficientizarea studiilor de doctorat, creşterea calităţii tezelor de doctorat, dar şi a numărului de lucrări susţinute în vederea apropierii de standardele internaţionale în domeniul pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare.

Şi un ultim detaliu: în cadrul întrunirii conducătorilor de doctorat se vor înmâna diplomele laureaţilor Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2011”, ediţia a doua, pentru a ne convinge realmente că avem tineri cercetători talentaţi şi responsabili care au creat lucrări de valoare, evidenţiate de experţi în această competiţie intelectuală. La aceste rezultate semnificative au contribuit cu siguranţă şi conducătorii de doctorate.

Materialul cu privire la rezultatele Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2011” a fost difuzat în mass-media la 6 iunie curent.

La eveniment sunt invitaţi conducătorii de doctorat, persoanele responsabile de doctorat şi reprezentanţii mass-media.

Tatiana Rotaru