Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Moldova îşi promovează manifestările ştiinţifice pe site-ul internaţional science-forum.ru


20 ianuarie 2012

Pentru prima dată, pe site-ul science-forum.ru, iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Federaţiei Ruse, a fost publicată lista manifestărilor ştiinţifice, organizate de diferite instituţii de cercetare din Republica Moldova, de rând cu ale altor state de pe Terra. Acesta este rezultatul unor acţiuni concrete întreprinse de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM, care în a doua jumătate a anului trecut a solicitat din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării informaţii privind manifestările ştiinţifice preconizate pentru anul 2012, calitatea şi categoria lor, studiind problema dată în ansamblu. Prin aceste şi alte acţiuni, a fost urmărit scopul de a face ordine în domeniul respectiv, dat fiind că adesea în goană după indicatori cantitativi înalţi în unele instituţii de cercetare se discreditează noţiunile de conferinţă ştiinţifică, colocviu internaţional, congres etc.

Astfel, o conferinţă organizată la Chişinău cu 30 de participanţi, inclusiv trei persoane din România şi Ucraina, era deja atestată drept internaţională, inclusă în continuare în SV-ul realizărilor unui doctorand sau cercetător consacrat, ceea ce nu era corect în raport cu manifestările ştiinţifice veritabile cu o prezenţă numeroasă de savanţi, convocate în ţară sau în străinătate. Ca rezultat al unor discuţii între CNAA şi organizaţiile de cercetare, s-a ajuns la o înţelegere amiabilă de a atribui categoria de conferinţă cu participare internaţională manifestărilor ştiinţifice, la care ponderea estimativă a participanţilor de peste hotare depăşeşte obiectivul de 20%, pentru conferinţa ştiinţifică internaţională – începând cu 30%. Dar, în perspectivă, se planifică de a încadra aceste şi alte prevederi într-un act normativ care ar reglementa toate acţiunile ce ţin de organizarea manifestărilor ştiinţifice din ţară.

La solicitările CNAA privind numărul şi categoriile de manifestări ştiinţifice preconizate pentru anul curent au răspuns 30 de organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din ţară, inclusiv 12 instituţii de învăţământ superior, 11 instituţii de ramură şi 7 din cadrul AŞM. Din numărul total de 211 manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (2010 – 180) au fost selectate 37 de ultima categorie şi expediate în adresa site-lui internaţional science-forum.ru, materialele căruia se publică în limbile rusă şi engleză. Ca urmare, actualmente pot fi accesate 34 de manifestări ştiinţifice internaţionale, organizate de 19 instituţii din sfera ştiinţei şi inovării din ţara noastră, care se vor desfăşura în 2012, considerate de managerii acestui spaţiu mediatic drept cele mai importante şi actuale. Astfel, va spori publicitatea activităţilor ştiinţifice, iniţiate în Republica Moldova, responsabilitatea gazdelor în buna lor organizare, va creşte şi numărul de participanţi străini, precum şi vizibilitatea ţării noastre în lume.

Tatiana Rotaru,
Marina Piscenco

Imagini de Vladimir Colos