Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Ştiinţă şi educaţie: Laureaţii Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2011”


6 iunie 2012

Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, organizat pentru a doua oară de Consiliul Naţional pentru Atestare şi Acreditare (CNAA), conform Regulamentului respectiv, îşi propune drept scop de a stimula, susţine şi dezvolta creativitatea ştiinţifică a cercetătorilor; a spori calitatea şi eficienţa cercetărilor realizate; a evidenţia lucrările în care sunt abordate cele mai actuale şi inovative teme ale ştiinţei contemporane. Astfel, pe parcursul anului 2011, în cadrul şedinţelor Comisiei de Atestare a CNAA, au fost identificate 48 teze de doctor şi de doctor habilitat la propunerea comisiilor de experţi pe domenii. 14 dintre ele, după o evaluare repetată de către Comitetul pentru concurs şi discuţii aprinse în cadrul lui, au fost desemnate drept cele mai bune. Pentru comparaţie: dacă în anul 2010, la prima ediţie a Concursului „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, au fost promovate 17 lucrări, dintre care au fost selectate 12, apoi în 2011 în această competiţie intelectuală au fost 3,4 lucrări pe un loc. Desigur, concursul este prestigios prin certificarea calităţii înalte a cercetărilor de doctorat, înmânându-li-se autorilor lor Diplome de gradul 1, 2 şi 3 ale CNAA şi premii băneşti din partea organizaţiilor de cercetare şi educaţie, pe care ei le reprezintă.

În contextul dat, vom remarca şi activitatea Comitetului pentru concurs, din care fac parte 16 reprezentanţi ai comisiilor de experţi pe domenii, condus de acad. Valeriu CANŢER, preşedintele CNAA, secretar ştiinţific – dr. hab.Tatiana SPĂTARU din cadrul aceleiaşi structuri. N-a fost deloc simplu de a compara şi cântări unele lucrări din diverse domenii ale ştiinţei – adesea incomparabile, dar totuşi există nişte indicatori, care evidenţiază valoarea unei teze faţă de altele: publicaţii în reviste internaţionale cu factor de impact, rezultatele implementate sau brevetate şi nu, în ultimul rând, calitatea expunerii şi perfectării tezei de doctorat. Desigur, pentru ştiinţele umanistice criteriile de apreciere diferă, dar sunt şi tangenţe comune.

Cine sunt, totuşi, fericiţii laureaţi ai Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2011”? Diploma de doctor habilitat de excelenţă în tehnică, gradul I i-a fost conferită dlui Oleg LUPAN, conferenţiar universitar la Catedra microelectronică şi dispozitive cu semiconductori de la Universitatea Tehnică a Moldovei, care a realizat un studiu serios de doctorat cu tema ”Structuri de dimensiuni reduse în bază de oxizi: tehnologii, proprietăţi şi dispozitive”, avându-l în calitate de consultant ştiinţific pe membrul corespondent Ion TIGHINEANU, cunoscut savant fizician, care, după cum vedem, l-a ghidat pe calea cea dreaptă. Nu punem la îndoială nici calităţile de cercetător ale proaspătului doctor habilitat: rezultatele expuse în teză au fost publicate în 41 de reviste internaţionale cu factor de impact destul de mare, sunt protejate de 25 de brevete de invenţie, a obţinut şi un patent înregistrat în SUA, are şi un număr impunător de citări la lucrările sale. Ne rămâne doar să exclamăm: bravissimo, dle Lupan, la mai mult şi la mai mare!

Următoarea laureată este o reprezentantă a artelor frumoase. Diploma de doctor habilitat de excelenţă în filologie, gradul II i-a fost decernată dnei Aliona GRATI care s-a delectat creativ şi sufleteşte, elucidând în cunoştinţă de cauză tema „Structuri dialogice în romanul românesc din secolul al XX-lea”, lucrare pe care a susţinut-o cu brio în cadrul Institutului de Filologie al AŞM. În această cercetare ştiinţifică de durată l-a avut drept părtaş de idei şi îndrumător (alias consultant ştiinţific) pe profesorul universitar Alexandru BURLACU, în palmaresul realizărilor căruia au intrat de-a lungul anilor 10 doctori şi doctori habilitaţi pregătiţi. E o performanţă, afirmăm cu certitudine!

Cel de al doilea posesor alDiplomei de doctor habilitat de excelenţă, gradul II reprezintă blocul ştiinţelor medicale, biologice şi agricole. E vorba de Ion POPOVICI, autor al tezei „Optimizarea diagnosticului şi tratamentului invaziv prin evidenţierea predictorilor morfofuncţionali şi biochimici ai restenozei coronariene”, specialitatea Cardiologie şi reumatologie (consultant ştiinţific prof. univ. Constantin SAVA). În lucrare a fost demonstrată valoarea predictivă a unor indici ce ţin de caracteristicile anatomice ale segmentului coronarian abordat şi opţiunile tehnice de implantare a stentului, a factorilor de risc cardiovascular asupra incidenţei rezistenţei intravasculare, precum şi fezabilitatea diagnostică şi de ghidare a ultrasonografiei intravasculare privind corecţia arterei coronariene stenozate prin angioplastie cu sent. Rezultatele studiului respectiv au fost înalt apreciate de specialişti şi implementate în Clinica Institutului de Cardiologie, Clinica „Medparc” şi în procesul didactic la USMF „N.Testemiţanu”. Şi încă un detaliu semnificativ: pasiunea pentru ştiinţă laureatul Diplomei de excelenţă a moştenit-o de la părinţii săi: tatăl, acad. Mihail Popovici este director al Institutului de Cardiologie, mama, Parascovia Popovici – conferenţiar universitar la USMF „N. Testemiţanu”.

Diploma de doctor habilitat de excelenţă în ştiinţe fizico-matematice, gradul III, i-a fost conferită unui înzestrat algebrist pre nume Liubomir CHIRIAC, şeful Catedrei informatică şi tehnologii informaţionale a Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, care a realizat un studiu cu tema „Sisteme topologico-algebrice şi aplicaţiile lor”, la specialitatea Geometrie şi topologie. Acad. Mitrofan CIOBANU este mândru de discipolul său: i-a fost conducător ştiinţific la prima teză de doctorat şi consultant ştiinţific – la cea de a doua. E o cooperare de-o viaţă dintre doi oameni îndrăgostiţi de ştiinţă în domeniul cercetărilor fundamentale şi aplicative ale matematicii.

Între altele, metodele şi conceptele elaborate în lucrare au permis soluţionarea unor probleme concrete ori unele aspecte ale lor, formulate de vestiţi matematicieni ca A. Malţev, L. Pontrjaghin, M. Ciobanu.

Cea de a doua Diplomă de doctor habilitat de excelenţă în pedagogie, gradul III, i-a revenit în cadrul concursului dnei Maia COJOCARU-BOROZAN, autoarea studiului universitar „Teoria şi metodologia dezvoltării culturii emoţionale a cadrelor didactice”, realizat sub conducerea profesorului universitar Vladimir GUȚU. Lucrarea şi-a demonstrat valoarea ştiinţifico-aplicativă şi actualitatea incontestabilă prin calitatea metodologică întemeiată; fundamentarea teoretică şi experimentală a problemei de cercetare; claritatea şi logica expunerii ideilor teoretice; caracterul convingător al aplicabilităţii rezultatelor în raport cu necesităţile şcolii etc.

În continuare vom nominaliza 9 lucrări, autorii cărora au fost desemnaţi laureaţi ai Concursului Naţional„Teza de doctorat de excelenţă a anului 2011”. La compartimentul respectiv s-a evidenţiat încă un doctorand al profesorului universitar Ion TIGHINEANU. E vorba de Lilian SÎRBU şi lucrarea sa de doctorat în domeniul fizicii şi ingineriei ingineriei semiconductorilor „Luminescenţa şi emisia undelor Terahertz ale materialelor nanostructurate în baza compuşilor semiconductori III-V”. În lucrare sunt elaborate metode tehnologice de obţinere a nanomaterialelor noi cu proprietăţi promiţătoare pentru utilizarea în microlasere, emiţătoare de unde terahertz, electronică de vid, precum şi demonstrată posibilitatea dirijării rezonanţei plasmonice de suprafaţă la nanostructuri metalice. Autorului tezei i-a fost decernată Diplomă de doctor de excelenţă în ştiinţe fizico-matematice, gradul I.

Menţionasem mai sus o frumoasă tradiţie de continuitate în profesiune ce trece de la părinţi la copii. În acest sens, mai nominalizăm un nume sonor. Igor SPÂNU, fiul cunoscutului virusolog Constantin SPÂNU, profesor universitar, vicedirector ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică, cunoscută personalitate publică în ţară. Cercetarea sa „Studierea si evaluarea activităţii antivirale, imunomodulare şi interferonogene a pacovirinei", specialitatea Microbiologie, a fost apreciată cu Diplomă de doctor de excelenţă în medicină, gradul I. Se va bucura cu certitudine de la Moscova şi conducătorul său ştiinţific Igor BARINSKI, profesor universitar în cadrul Institutul de Virusologie „D.I. Ivanovski”, membru titular al Academiei de Ştiinţe Naturale. Buni îndrumători a avut Igor SPÂNU, pe potrivă sunt şi rezultatele sale.

Corina NEGARĂ, autoarea unui studiu în pedagogie cu tema „Strategii didactice în formarea profesorilor de informatică, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor”, susţinută în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău a fost distinsă cu cea de a treia Diplomă de doctor de excelenţă în pedagogie, gradul I (conducător ştiinţific, prof. univ. Ilie LUPU).

Patru persoane s-au învrednicit deDiploma de doctor de excelenţă, gradul II. Referitor la una dintre laureate, Daniela PALADI, doctor în tehnică, putem presupune, că tatăl ei, prof. univ. Valerian DOROGAN, prorector la UTM, în copilărie îi dădea fetiţei sale să se joace nu cu păpuşi, dar cu maşinuţe. Şi iată rezultatul: Daniela Paladi, lector superior la UTM, a susţinut doctoratul în tehnică cu tema „Proprietăţile fizico-chimice şi senzoriale ale compoziţiilor din fructe cu conţinut redus de zahar”, specialitatea Tehnologia produselor alimentare, fiind ghidată în această cercetare de prof.univ. Pavel Tatarov. Prin urmare, iarăşi e vorba de continuitate în breasla oamenilor de ştiinţă, dar cu o diferenţă – doamna inginer s-a deplasat totuşi în specializare spre un domeniu ce ţine mai mult de activitatea femeilor.

Cea de a doua deţinătoare a Diplomei de doctor de excelenţă în sociologie, gradul II, esteAnastasia OCERETNÂI care a susţinut teza întitulată „Particularităţi ale formării identităţii sociale a tineretului studios (în baza materialelor din Republica Moldova)”, la specialitatea Structură socială, instituţii şi procese sociale (conducător ştiinţific, prof. univ. Maria BULGARU). Dacă vom recurge la factorii cantitativi şi calitativi de apreciere, ştiţi cât trage la cântar această lucrare? Baza empirică a cercetării are la temelie 14 sondaje sociologice, realizate în dinamică în perioada 2002-2009. Eşantionul de cercetare a constituit 4451 studenţi şi non studenţi, 1758 numere de ziar, 12 focus-grupuri, 60 de interviuri aprofundate. Rezultatele investigaţiilor realizate de autoare au fost reflectate în 19 lucrări ştiinţifice cu un volum total de 32,22 coli de autor. Anastasia OCERETNÂI este autoare a Barometrului de opinie publică, realizat anual în cadrul Universităţii de Stat din Moldova (2008, 2009, 2012). După cum se vede, laureata Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului” a muncit mult, documentându-se şi realizând cercetări în mediul studenţesc. Concluziile ei vor fi utile pentru acei care elaborează politici în domeniul educaţiei şi în sfera socială vizând tinerii.

Simona CHIABURU, autoarea unei teze de doctor în medicină cu tema „Particularităţile de diagnostic, tratament şi pronostic ale carcinomului neinvaziv al glandei mamare”, specialitatea Oncologie şi radioterapie, vine să completeze cunoştinţele acumulate în domeniul respectiv în ţara noastră. În baza datelor obţinute, pentru prima dată au fost elaboraţi algoritmi de diagnostic clinico-imagistic, de tratament intraoperator şi postoperator al carcinomului neinvaziv al glandei mamare, rezultat ce va contribui la îmbunătăţirea pronosticului acestei maladii oncologice. Cercetătoarea a fost distinsă cu Diploma de doctor de excelenţă în medicină, gradul II, bucurie ce o va împărtăşi şi conducătorul ei ştiinţific Vasile JOVMIR, profesor cercetător apreciat specialist în domeniu.

Printre laureaţi avem şi o reprezentantă a ştiinţelor vieţii, care a susţinut teza de doctor în biologie cu tema „Controlul genetic al rezistenţei grâului de toamnă la patogenii care produc boli de rădăcină” în cadrul consiliului ştiinţific specializat al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM. E vorba de Elena SAŞCO, deţinătoarea celei de a patra Diplome de doctor de excelenţă, gradul II, la specialitatea Genetică. Realizarea acestei lucrări de performanţă a fost asistată de dr. hab. Galina LUPAŞCU, conducătorul ei ştiinţific.

Comitetul pentru concurs a decernat, de asemenea, două Diplome de doctor de excelenţă, gradul III, dnei Angela BELOBROV, care a realizat o cercetare de actualitate la Academia de Studii Economice din Moldova cu tema „Efectele financiare ale migraţiei externe a forţei de muncă din RM" (conducător ştiinţific, prof. univ. Anatol Caraganciu), şi dlui Alexandru LAZARI pentru teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice „Metode numerice de soluţionare a problemelor deterministe şi stochastice în sistemele decizionale dinamice”. Tânărul a avut un sprijin de nădejde în persoana conducătorului său ştiinţific, Dumitru LOZOVANU, profesor universitar, un matematician de forţă de la noi.

La propunerea preşedintelui CNAA, acad. Valeriu CANŢER, au fost conferite şi Diplome de Merit autorilor la trei teze de doctorat pentru a susţine şi în continuare entuziasmul celor tineri pentru cercetare: Ludmila COTELEA, doctor în agricultură, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM; Ludmila CLICHICI, doctor in filologie, Universitatea de Stat din Moldova; Lilia DERGACIOVA, doctor în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM.

Laureaţilor Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului” li s-au înmânat diplomele respective la 13 iunie curent, în cadrul Întrunirii conducătorilor de doctorat din Republica Moldova. Mult noroc şi succese în continuare tuturor participanţilor la concurs! Tatiana ROTARU