Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

FELICITĂRI PENTRU ACADEMIE


11 iunie 2012

Ziua Academiei de Ştiinţe a Moldovei este în primul rând ziua unei colectivităţi de oameni care au ales să facă din cercetarea ştiinţifică un Destin personal.

Transmiterea valorilor ştiinţei, indiferent de nivelul şi locaţia de realizare, se regăseşte în definiţia de esenţă a ACADEMIEI ca centru de cercetare ştiinţifică şi inovare, care orientează comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova spre o veritabilă calitate şi contribuie la recunoaşterea acesteia în spaţiul larg al Comunităţii Europene şi al celui internaţional.

Metamorfoza actuală a ştiinţei spre utilitate şi rezultativitate este un obiectiv constant al Comunităţii ştiinţifice, consolidată în ACADEMIA DE ŞTIINŢE, care „merge” prin modernitatea actuală a Ştiinţei, ca fenomen complex de relaţionare a socialului-economicului-culturalului. Determinând o enormă pluralitate a modalităţilor de abordare a ştiinţei, acest fenomen complex, care este ştiinţa, poate fi comparat cu o construcţie care îşi este sieşi îndeajuns, ajutând şi altora să se re/găsească în problematica zilei de azi.

Stricto sensu, ACADEMIA DE ŞTIINŢE are nobila misiune de a aborda ştiinţa ca ştiinţă, din această abordare rezultând însuşi statutul cercetării ştiinţifice, cu o pregnantă direcţionare cognitivă şi pragmatică.

Şi dacă azi Academia rezolvă probleme ce vizează ştiinţa, ea şi mâine va face acelaşi lucru, deoarece are proiectată clar activitatea de cercetare, pe care, cu multă nobleţe şi discernământ, o expune dezbaterilor întregii comunităţi ştiinţifice.

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, ca partener funcţional, VĂ FELICITĂ călduros cu această zi a cercetării şi îşi asumă onoarea de a urma cu atenţie obiectivele DVS. nobile.