Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

De sărbătorile de iarnă: Surcica nu sare departe de trunchi


12 ianuarie 2012

Sărbătorile de iarnă au intrat în casele noastre cu miros de brad, parfum de flori şi clinchet de clopoţel. Au primit cadouri preţioase de Crăciun şi Revelion 14 harnici cercetători şi cadre didactice, cărora li s-au înmânat diplomele de doctor şi doctor habilitat în urma realizării unor investigaţii ştiinţifice importante şi a susţinerii acestor rezultate pe lungul traseu de dezbateri şi verificări, până a ajunge la Comisia de experţi, apoi la Comisia Superioară de Atestare a CNAA. Le-a înmânat actele de confirmare a gradelor ştiinţifice acad. Valeriu Canţer, preşedintele CNAA, cu urări de sănătate, noi realizări în cercetare şi sărbători fericite.

De această dată a fost eliberată doar o singură diplomă de doctor habilitat în medicină, avându-l drept destinatar pe savantul Andrei Pădure de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Mai mult decât atât, teza sa cu tema Analiza medico-legală a deficienţilor admise în asistenţa medicală de profil chirurgical a fost propusă de experţi şi Comisia de atestare pentru a participa la Concursul Naţional „Teza de excelenţă a anului 2011”. Şi-au ridicat diplomele de doctor în medicină şi alte trei persoane, două dintre care, de asemenea, sunt promovate la competiţia nominalizată a celor mai bune lucrări de doctorat. E vorba de Nadejda Diaconu cu o teză în domeniul cardiologiei şi Igor Spânu, a cărui lucrare ţine de microbiologie.

Referitor la ultimul cercetător, l-am mai caracteriza cu un vechi proverb: surcica nu sare departe de trunchi – în sensul bun al expresiei populare. E fiul cunoscutului om de ştiinţă Constantin Spânu, profesor universitar, vicedirector al Centrului Naţional de Sănătate Publică, specialist principal al Ministerului Sănătăţii în virusologie şi imunologie. Deci, în breasla profesională a părinţilor se proliferează o continuitate în activitatea copiilor lor.

În acest context, mai menţionăm un nume sonor şi chiar… muzical – cel al Lilianei Cimpoieş – fiica rectorului Universităţii Agrare de Stat din Chişinău, Gheorghe Cimpoieş, care a susţinut teza de doctor în economie cu tema „Perfecţionarea reglementării de stat a sectorului agricol al Republicii Moldova”, la specialitatea Economie şi management (în agricultură). Lucrarea respectiva, de asemenea, a fost apreciată drept foarte bună şi înaintată la Concursul Naţional „Teza de excelenţă a anului 2011”. În contextul dat, mai amintim încă de o lucrare, susţinută la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, de către Daniela Gârlă, la specialitatea Agroecologie, promovată la competiţia celor mai bune teze de doctorat.

Şi-a ridicat diploma de doctor în ştiinţe fizico-matematice, la specialitatea Fizica şi ingineria semiconductorilor, cercetătorul Institutului de Fizică Aplicată al AŞM, Eugeniu Harea, care a realizat o lucrare apreciată, de asemenea, de specialişti şi înaintată de comisiile de experţi şi atestare ale CNAA la concursul nominalizat.

În continuarea manifestării, preşedintele CNAA, Valeriu Canţer, a înmânat actele ce atestă titlurile conferite cadrelor ştiinţifico-didactice din instituţiile de învăţământ superior. Bunăoară, doctorul habilitat în pedagogie, Viorel Dorgan, de la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, a primit atestatul de profesor universitar. Alte cinci persoane – Florin Cenuşă, Sergiu Cebanu (USMF „N. Testemiţanu”), Ecaterina Grecicovschi şi Ina Cavcaliuc (USM) – atestatele de conferenţiar universitar, iar Rodica Perciun (IEFS al AŞM) – atestatul de conferenţiar cercetător.

Următoarea şedinţă festivă de înmânare a diplomelor de doctor şi doctor habilitat în ştiinţe şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice va avea loc pe 23 ianuarie curent. Totalurile Concursului Naţional „Teza de excelenţă a anului 2011” vor fi făcute în luna martie de o comisie specială, alcătuită la propunerea comisiilor de experţi ale CNAA.

Tatiana Rotaru